Archiv

Jan Pošvář: Prosadíme zaručený důchod se 75% minimální mzdy

09. 10. 2017 | 5 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Piráti mají podle průzkumů našlápnuto vstoupit poprvé do Poslanecké sněmovny. S lídrem Pirátů na Vysočině Janem Pošvářem jsme si povídali nejen o jeho záměrech a o programu strany. V rozhovoru, který poskytl pro ParlamentníListy.cz, se vyjádřil také k ožehavé otázce legalizace drog, prozradil nám, proč vidí budoucnost v digitálně propojené společnosti. A nejen to…

Jan Pošvář

Již během studií jste začal pracovat jako programátor a později jste po vzoru svého otce získal řemeslnou živnost. Jak byste své zkušenosti chtěl využít v politice? 

Každá životní zkušenost se dá zúročit v politice, ale mnohem důležitější je držet se správných zásad a udržovat hlad po informacích. Jsem členem Pirátské strany už sedm let a každý Pirát v politice se musí řídit demokratickým minimem. Pro každé naše rozhodnutí musíme využít všechny prostředky pro získání potřebných informací a smíme podpořit jen takové návrhy, se kterými jsme se plně seznámili a jsme schopni je obhájit. 

Řemesla mají budoucnost, přesto o ně mladí lidé příliš nestojí. Čím si to vysvětlujete a jak podle Vás probudit ve studentech zájem o ně  (zejména, jak ve studentech zájem o řemesla probudit)? 

Řemesla mají budoucnost jen v tom, že ubývá konkurence. Řemeslníkům nevytváříme dostatečně dobré podmínky ke studiu a následně k podnikání. Ve školách se upředňostňuje tupé učení nazpaměť, žáci mají málo praxe a kvalita vyučujících je tak nízká, jak nízké jsou jejich platy. Když se pak chtějí postavit na vlastní nohy, čekají je nepříjemné povinnosti a lítání po úřadech. Žijí ve strachu, jestli vše správně spočítali a všechno zaplatili. Jedna z možností, jak se tomuto zbytečnému stresu vyhnout, je nechat se zaměstnat, ale za cenu ztráty svobody a často přijetí rutiny.

V první řadě je nutné si přiznat, že nikdy nevíme, jaká povolání budou v budoucnosti v kurzu. Proto je podle nás potřeba udržovat a rozvíjet systém vzdělávání tak, aby poskytoval co nejširší škálu dovedností a znalostí a přitom co nejvíce podporoval ochotu a schopnost jednotlivců se vzdělávat celý život. Změňme studijní plány tak, aby se žáci v průběhu vzdělávacího procesu našli a osvojili způsob, jak se učit efektivně, a aby je studium připravilo i na výzvy moderní společnosti. Motivujme učitele, nejenom zvýšením platů o 20%, ale také úpravou pravomocí jednotlivých orgánů školy tak, aby nebyla soustředěna moc do jedné osoby.

V poslední řadě pak odstraňujme překážky v podnikání. Nezavádějme řemeslníkům EET, zjednodušujme jejich komunikaci s úřady prostřednictvím digitalizace, rozhodně jim nezvyšujme daně.

Pokud se ještě pozastavíme u manuální práce. Vědci se obávají, že během několika následujících desetiletí nahradí stroje většinu zaměstnanců. Nezaměstnanost se podle jejich odhadů bude pohybovat až na padesáti procentech. Jde podle vás o reálnou hrozbu? Jak se na ni připravit? 

Jsme závislí na automobilovém průmyslu a jen laciná pracovní síla zamezuje větší robotizaci ve velkých fabrikách. Robotizace může přinést mnohem více pracovních míst a profesí, ale jejím největším rizikem je hlavně to přechodové období, na které se nyní nepřipravujeme a skutečně může dojít i k takové masivní nezaměstnanosti. Primárním způsobem, jak tomuto nebezpečí čelit, je systematická podpora kvalitního školství, jak jsem popisoval v předchozí otázce, a to i celoživotního vzdělávání pro starší generace.

Čemu byste se chtěl ve sněmovně věnovat, co vás zajímá, či takzvaně pálí nejvíce?

V první řadě bych se rád věnoval zjednodušením daní, aby místo tří úřadů postačil pouze jeden a vyplnění daňového formuláře bylo otázkou deseti minut. Zjednodušení daní dává prostor pak také ke snižování zdanění práce, které je v dnešní době ohromných 48,6 % u zaměstnanců, 36,5 % u živnostníků. Pro zaměstnance chceme už nyní zdanění snížit rovnou o 1,6 %, postupně chceme snižovat zdanění dle možností o jedno procento ročně. Zároveň tím odbouráme daňovou degresi. Kvůli zastropování sociálního a zdravotního pojištění lidé s příjmem nad 112 000 Kč, což je zhruba 1 % zaměstnanců, mají zdanění výrazně nižší.

Neméně silné téma je pro mě transparentní (otevřené) hospodaření. Odhaduje se, že Česko kvůli korupci ročně přichází o 100 miliard korun a otevřenost je nejlepším lékem na všudypřítomnou korupci a plýtvání. Moderní technologie nám dávají jedinečnou možnost státní hospodaření dokonale zprůhlednit.

Dále mě také trápí, že nesmyslně stát podporuje biopaliva. Jsou neekologická a vybízí farmáře k poškozování půdy a masivního používání herbicidů a pesticidů, které otravuje naše vodní toky a zdroje, zabíjí naše včely.

Česká pirátská strana, stejně jako například Strana svobodných občanů, vznikla před osmi lety. Kde vidíte hlavní úskalí toho, proč se straně zatím nepodařilo probojovat do Poslanecké sněmovny? 

Když jsme vznikali, tak jsme věděli, že je to běh na dlouhou trať. Nechtěli jsme se do vrcholné politiky tlačit prostřednictvím drahých masivních kampaní, ale postupně se vybudovat odspodu. Mluvili jsme o dvaceti letech, které bude trvat, než naše politika bude jedno z hlavních témat. Nakonec je nyní po osmi letech Pirátská strana dostatečně silná a vše se může podstatně urychlit díky ohromné podpoře dobrovolníků, poctivé práci všech členů, našich zvolených zastupitelů a stále bez toho, abychom se vzdali svých vizí, bez plýtvání peněz a bez strašení lidí.

Co považujete z programu strany za nejdůležitější? 

Nejdůležitější je mít cíl a cílem politiky Pirátů je svobodná a digitálně propojená společnost. Protože jen taková umožňuje vznik bohaté a moderní ekonomiky, která umožní existenci sociálního státu i v budoucnu. Jak společnost přebudovat, máme v našich programových prioritách, které se skládají ze čtyř základních pilířů. Zjednodušení státu pomocí technologií zajistí konkurenceschopnost Česka v digitálním věku. Kontrola moci a mocných umožní zavedení moderních postupů a zabrání rozkrádání veřejných rozpočtů. Ochrana občanů před šikanou zamezí svazování iniciativy. Obrana svobody vede ke svobodné společnosti a rozvoji vzdělání.

Piráti v programu cílí hlavně na mladé. Ti ale tradičně k volbám příliš nechodí. Jak se je budete snažit přesvědčit, aby přišli a vhodili vám svůj hlas? 

Piráti v programu cílí bez rozdílu na všechny, oslovujeme převážně mladé především tím, že jsme sami v průměru mladí. Přesto máme také kandidáty, členy a podporovatele starší generace, kteří mají bohaté životní zkušenosti s minulým totalitním režimem. 

Po krajských volbách v minulém roce byl zveřejněn průzkum, ve kterém jsme skutečně měli silnou podporu mezi nevoliči. V kampani jsme se na to také zaměřili. Vysvětlujeme, že nadávat v soukromí nestačí a že každý hlas se počítá. Snažíme se také co nejvíce odstranit překážky naším voličům, nabídli jsme jim například vyřízení voličských průkazů. Viz https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/pirati-budou-vyrizovat-volicske-prukazy.html

Co můžete nabídnout generaci 50+? 

Náš program má široký záběr a starším generacím máme hodně co nabídnout. Například Piráti chtějí zavést zaručený minimální důchod. Podle OECD máme minimální důchody otřesně nízké a senioři jsou často nuceni žádat o dávky v hmotné nouzi. Prosadíme proto dolní hranici zaručených starobních důchodů na úrovni 75 % minimální mzdy. Uděláme takové změny sociálních služeb, aby jejich příjemci mohli žít pokud možno běžným životem. Zaobíráme se také obchodem s chudobou a jak jej zastavit. Pirátská politika se týká zkracování ochranné doby patentů a to se týká i léčiv. To pak může vést ke snížení ceny léků, zvláště pokud k tomu podpoříme veřejný výzkum. Při modernizování státní správy myslíme i na to, že ne všichni jsou zdatní v moderních technologiích, proto chceme zavést call centra, stejně jak to funguje v soukromém sektoru už několik desítek let.

Otevřete si náš program na stránkách - https://www.pirati.cz/program/psp2017.html Myslím si, že každý si tam najde to své.

S myšlenkou zavést nepodmíněný základní příjem pro občany nepřicházíte poprvé. Kolik by podle vašich propočtů občané takto získali měsíčně peněz, a kde na to chcete vzít? 

Nepodmíněný základní příjem je jedna z možných variant, jak zvládnout budoucí společenské změny. Dokud neskončí experimenty probíhající v různých zemích, nemůžeme s jistotou říci, že by to mohlo fungovat. Otázka financování také není jasná. Je zřejmé, že by se musel změnit způsob zdanění, neboť daň z příjmu by přestala dávat smysl. V následujících letech chceme nejprve zpracovat analýzy, jak budoucí změny zvládnout. 

Jak by nepodmíněný základní příjem ovlivnil další sociální dávky jako je nemocenská, mateřská, starobní důchody apod.? 

Nahradil by většinu dávek současného sociálního systému a slev na dani z příjmu, tedy i byrokratický aparát s ním související. 

Mimo jiné prosazujete legalizaci pěstování a držení psychotropních látek pro osobní potřebu a zlegalizování a zdanění obchodu s drogami. Jak konkrétně toho budete chtít docílit, vezmeme-li v potaz, že je to v rozporu s normami EU? 

Mluvíme-li o marihuaně, tak regulovaná legalizace by výrazně omezila černý trh a s tím spojené její šíření mezi neplnoletými. Kontrolovat prodejce, jestli neprodává dětem je mnohem snazší, než lovit dealery, kteří prodají cokoliv komukoliv. Zdanění by pak probíhalo podobně jako u alkoholu nebo tabáku, byla by nastavena spotřební daň v rozumné výši, aby zákazníci byli stále motivování kupovat konopí legálně u oficiálních prodejců. Další příjem by měl být z koncesí, které by museli všichni prodejci mít, a tím by také stát mohl regulovat, kolik jich má být a kde mají být. Také by mělo skončit šikanování občanů, kteří si pěstují konopí pro svoji potřebu. Například babičky, které si jen chtějí dělat mastičky.

V rozporu s normami EU to není. V cestě stojí některé mezinárodní smlouvy, třeba z hlediska vědeckého poznání zastaralá Jednotná úmluva OSN o omamných látkách, ale ty se dají, na rozdíl od evropské legislativy, snadno jednostranně vypovědět.

Jaké je z podle vás hlavní téma letošních podzimních voleb? Proč by k nim lidé měli přijít? 

Každá strana přichází se svým tématem a snaží se vysvětlovat, proč právě oni. Faktem je, že až tak nezáleží na tom, která témata já považuji za nejdůležitější, stejně bych se opakoval. V první řadě si musíme my všichni uvědomit, že naše zájmy nebude nikdo hájit, pokud se sami nezapojíme a někomu ten hlas nedáme. V Německu vzrostla volební účast o 5,4 % na 76,2 %. Naše volební účast z posledních parlamentních voleb byla pouhých 59,5 %. Potenciál nevoličů nadcházejících voleb je obrovský.

 

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Lidr-Piratu-Posvar-Prosadime-dolni-hranici-zarucenych-duchodu-na-urovni-75-minimalni-mzdy-505872

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Kateřina Synková

Štítky: #interview #Jan Pošvář #rozhovor #Vysočina

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.