Archiv

Programové stanovisko Pirátů k problematice porodnictví

10. 09. 2017 | 14 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Jsme různí lidé. U Pirátů respektujeme svobodu volby. Bezpečný porod má mnoho podob. Zejména chceme prakticky umožnit přítomnost porodních asistentek u porodu. 

Porody

Zasadíme se o to, aby v ČR přestaly být v předporodní i porodní péči běžně používány mnohé praktiky odporující doporučením dobré praxe stanoveným Světovou zdravotnickou organizací (WHO), zejm. se jedná o Kristellerovu expresi, rutinní epiziotomii a časté vyvolávání porodu, ale i o překonané doporučení kojit novorozence po třech hodinách či o praktiky vedoucí k separaci novorozence a matky.

Aktivně podpoříme dialog všech významných aktérů potřebných k proměně českého porodnictví (především se jedná o rodičky, porodní asistentky, lékaře-porodníky, lékaře-neonatology, laktační poradkyně a zdravotní sestry na oddělení šestinedělí). Během těhotenství a porodu dnes ženy v ČR podstupují mnoho vyšetření a zákroků, které jsou prováděny rutinně, a ne na základě reálné aktuální individální potřeby. Vedle špičkové péče o nemocné či nedonošené novorozence jsme proto bohužel i špičkou v počtu rutinních, zbytných a ve výsledku nebezpečných zásahů. Dobrý porod se vyznačuje minimálním počtem intervencí.

Britská studie (NICE, 2014) vyhodnotila, že pro zdravé rodičky s těhotenstvím bez komplikací (cca 45 % všech porodů) snižuje porod vedený porodní asistentkou riziko (zejména chirurgických) intervencí. Intervence při porodech přitom narůstají celosvětově i v ČR a nejsou bez rizika, pro matku i dítě. Podíl císařského řezu za posledních 20 let v ČR narostl až na  27 % ze všech porodů. Průběh porodu zásadně ovlivňuje psychická i fyzická pohoda rodičky. Pro některé ženy může znamenat bezpečný porod i možnost si po obeznámení s riziky informovaně zvolit i císařský řez. Pro jinou skupinu žen znamená např. možnost mít na porod dostatek času a intimity. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle mohou být u zdravých žen a bezproblémových těhotenství jak porody na “porodních sálech vedených porodními asistentkami” (známé např. z Německa), tak např. porody v porodních centrech či porodních domech. Bezpečný porod je individuální záležitost a rozhodnutí, zda větší bezpečí přinese porod vedený lékařem, nebo porodní asistentkou, má být proto v rukou rodičky. 

Porodní asistentky jsou součástí přístupu respektujícího individuální odlišnosti. V ČR ale jejich péče v praxi není reálně dostupná. Nejsou totiž jasná pravidla jejich registrace na úrovni krajů a ty se je zdráhají registrovat. Následně není vůle dát jim smlouvy na poskytování zdravotních služeb ze strany zdravotních pojišťoven. Chceme proto jasná pravidla pro registraci porodních asistentek a takový systém samosprávných pojišťoven, který umožní vyjít vstříc individuální poptávce a hradit péči poskytovanou kvalifikovanými porodní asistentkami.

Pro dobré fungování takového systému je v ČR třeba změnit nezbytné náležitosti práce porodních asistentek vyjmenované ve vyhlášce "o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče" a zahrnující zdroj medicinálního kyslíku, kardiotokograf nebo pulzní oxymetr. Popisuje je i podnět Pracovní skupiny k porodnictví k samostatným porodním domům přijatý 28.6.2017 Radou vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Pak by tak jako v Německu či Velké Británii byla možná kontinuální péče jedné porodní asistentky před, během a po porodu.

Piráti dále navrhují umožnit vznik samosprávných pojišťoven. Díky tomuto opatření budou mít ženy skutečně na výběr. Skrze svou volbu péče pak posílí roli porodních asistentek ve vedení porodů. Důležité je, že to nebude mít dopad na ty, kteří o takovou možnost nestojí. Proplácení péče porodních asistentek v širším rozsahu například nabídne pouze jedna pojišťovna, a pojištěnci pojišťoven ostatních tak touto možností nebudou vůbec nijak ovlivněni.

Shrnutí Pirátského řešení

  1. Piráti chtějí reformu systému zdravotních pojišťoven, která umožní větší rozmanitost péče.
  2. Poptávka povede k nabídce předporodní a porodní péče vedené porodními asistentkami (a hrazené z pojištění).
  3. Změna vyhlášky umožní kontinuální péči poskytovanou porodními asistentkami (dnes hrozí milionová pokuta).
  4. Ženy pak budou mít skutečnou možnost informované volby podle svého zdravotního stavu a průběhu těhotenství.


------------
Tým, který sestavil stanovisko za Piráty a tématu se věnuje:
PhDr. Olga Richterová, olga.richterova@pirati.cz (svoboda volby v otázkách souvisejících s rodičovstvím, členka Republikového výboru a zastupitelka MČ Praha 10 v rámci koalice Vlasta)
MUDr. Zdeněk Hřib, zdenek.hrib@pirati.cz (garant programového bodu Zdravotnictví, autor návrhu komplexní reformy systému zdravotních pojišťoven, dále viz http://www.piratskelisty.cz/clanek-1718-zdravotnictvi-bez-reformy-pojistoven-je-lod-s-deravymi-plachtami)

 

 

Odborné konzultace: APODAC - "Asociace pro porodní domy a centra, z.s."
----------
Zdroje:

WHO recommendations (2018): intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: World Health Organization. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO http://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/en/


WHO (2015): Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care. A guide for essential practice (3rd edition). ISBN: 978 92 4 1549356 http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/imca-essential-practice-guide/en/


WHO (2015): Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care. A guide for essential practice (3rd edition). ISBN: 978 92 4 1549356 http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/imca-essential-practice-guide/en/


NICE (2014, aktualizováno 2017): Intrapartum care for healthy women and babies.
https://www.nice.org.uk/guidance/cg190


ÚZIS (2014-2015): Rodička a novorozenec
http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-statistika/novorozenci


Podnět Pracovní skupiny k porodnictví k samostatným porodním domům přijatý Radou vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů, přijatý 28.6.2017


HN (2017): Epidemie císařských řezů. 31.5.2017
https://ekonom.ihned.cz/c1-65750130-epidemie-cisarskych-rezu


 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Olga Richterová a Zdeněk Hřib

Štítky: #asistentky #porodnictví #porody #rodičky #zdravotnictví

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.