Archiv

Piráti vs. reforma zdravotnictví

09. 08. 2017
Sdílet na Facebooku Tweet

Pirátská reforma financování zdravotnictví zachovává solidaritu systému a nově dává každému právo se svobodně rozhodnout o tom, co a jak se bude hradit z jeho zdravotního pojištění. Stejně tak umožňuje volbu úrovně spoluúčasti, jak je to běžné u všech jiných pojištění. Kromě práva na svobodné rozhodnutí dává i právo nerozhodovat se těm, kteří upřednostňují mainstreamovou jednoduchost a časovou nenáročnost před svobodou volby.

Zdravotní pojištění

Pirátská reforma financování zdravotnictví má tři základní kameny. Prvním je jednoznačné vyčlenění VZP jako garanta ústavního práva na „bezplatnou“ péči. Ostatní zdravotní pojišťovny by měly získat volnost ve stanovení úhrad a míry spoluúčasti (včetně možných příplatků na pojistném) a to v rozmezí stanoveném zákonem. VZP tedy bude určena pro lidi, kteří se nechtějí sami rozhodovat a vyhovuje jim většinový pohled na věc (mainstream), zatímco ostatní pojišťovny budou doménou lidí, kteří chtějí o svém zdraví činit individuální informovaná a svobodná rozhodnutí. Toto je významná změna oproti stávajícímu systému, ve kterém se jednotlivé pojišťovny nijak neliší. Dnešní systém není flexibilní a není schopen nijak uspokojit individuální požadavky pojištěnců na péči o zdraví, které nekorespondují s pohledem většinové společnosti. Solidarita bohatých s chudými bude přitom v systému zachována ve stávajícím rozsahu, který je popsán dále.

Druhým základním kamenem je samospráva pojišťoven (s výjimkou VZP) jejich pojištěnci. Pojišťovny tedy nebudou komerčními korporacemi oligarchů, ale budou vlastněné svými pojištěnci, kteří si budou volit svou správní a dozorčí radu, která následně jmenuje ředitelem kvalifikovaného odborníka. Česká národní banka, která nyní dohlíží na všechny nezdravotní pojišťovny, bude dohlížet nad tím, že pojistný plán zdravotních pojišťoven bude sestaven každý rok předem, a to jako rozpočtově neutrální. Určování rozsahu úhrad a spoluúčasti, za předpokladu zachování rovnosti příjmů a výdajů v daném roce, totiž musí u každé samosprávné pojišťovny vycházet z přání a požadavků jejích pojištěnců. Tyto požadavky budou zjištěny formou voleb zástupců pojištěnců do správní rady pojišťovny. Není to tak revoluční řešení, jak by se mohlo zdát již podle aktuální legislativy platné od roku 1992, by měla být již třetina správních a dozorčích rad pojišťoven volena pojištěnci (s výjimkou VZP). Toto právo je však pojištěncům dlouhodobě odpíráno vyhláškou s výmluvou na obtížnou realizovatelnost, která však při dnešní možnosti elektronického hlasování již neobstojí.

Posledním základním kamenem je solidarita systému, kterou chceme udržet v aktuálním rozsahu. Veřejnosti je však způsob jejího zajištění málo známý, a proto je vhodné ji zmínit, protože bez ní návrh nedává smysl. Pojistné, zasílané nyní zaměstnavatelem či OSVČ na účet zdravotní pojišťovny totiž dnes není přímým příjmem této zdravotní pojišťovny, i když je zasíláno na její účet. Suma takto vybraného pojistného ve všech pojišťovnách, navýšená o platbu z rozpočtu za tzv. státní pojištěnce (senioři, děti, nezaměstnaní), se totiž 100% přerozděluje mezi všemi pojišťovnami podle indexů věku, pohlaví a podle výjimečně nákladných pojištěnců (např. hemofiliků). Tento mechanismus bude, dle již platných zákonů, v roce 2018 navíc posílen o další prvek, kdy pojišťovna získá z přerozdělení více peněz na pojištěnce s chronickou chorobou (např. cukrovka) nezávisle na věku. Pojišťovna, zaměřující se na nábor mladých a zdravých pojištěnců tedy už dnes je a do budoucna zůstane především příjmově velmi chudou zdravotní pojišťovnou, což koresponduje s jejími minimálními výdaji. Tento mechanismus měnit neplánujeme. Záměrem je zachovat reálnou solidaritu systému v tom smyslu, že díky plnému přerozdělení vynaloží stát na léčení stejně nemocných lidí vždy stejně peněz, ať jsou jakkoliv bohatí, a bez ohledu na to, u jaké jsou pojišťovny.

Je vhodné zdůraznit, že VZP není myšlena jako odkladiště chudých, ale primárně jako řešení pro ty, co se nechtějí rozhodovat. Standard hrazený VZP na základě vyhlášek by totiž měl výrazně větší rozsah než ono naprosté minimum stanovené zákonem pro ostatní pojišťovny. Důvodem minimalistického rozsahu zákonného minima je to, aby se ty ostatní pojišťovny mohly od sebe nějak odlišit v rovině úhrad ale i spoluúčasti. Například pokud bude uzákoněna pro pojištěnce VZP hradit příspěvek na stravu 60 Kč za hospitalizační den, tak ostatní zdravotní pojišťovny by mohly mít (díky volnosti ke stanovení spoluúčasti) tento příspěvek nejen vyšší, ale také nižší nebo nulový. Bylo by pouze na nich, jak zajistí, že jejich plán hospodaření bude každý rok vycházet jako vyrovnaný.

Způsob jak může pojišťovna zlepšit své hospodaření na základě požadavků svých pojištěnců je přitom několik. Základem je samozřejmě transparentní hospodaření dle modelu transparentní organizace. Dále může zdravotní pojišťovna omezit úhrady péče, která nebude v zákonem stanoveném minimu. Lze se vydat také cestou tzv. řízené péče, kdy pojišťovna vybere svým pojištěncům užší síť smluvních poskytovatelů, u kterých nakoupí služby efektivněji a lépe také řídí návaznost péče. Další cestou může být zaměření na moderní metody, které vedou k finančním úsporám v následné péči (například kratší rehabilitace po robotické chirurgii). Pak má pojišťovna možnost zvýšení spoluúčasti a to ve formě přímých plateb u lékaře za část služeb (například v oblasti stomatologie), anebo ve formě tzv. nominálního pojistného. Nominální pojistné znamená, že pojišťovna stanoví fixní příplatek (například 100 Kč měsíčně) pro všechny své pojištěnce jako příjem navíc nad přerozdělení od státu a za tyto peníze pak může poskytnout svým pojištěncům více lepších služeb. Tento fixní příplatek se pak vztahuje i na ty, za které platí základní pojistné stát (děti, studenti, nezaměstnaní, senioři). Všechny tyto možnosti se pochopitelně budou odvíjet od vůle pojištěnců dané pojišťovny, které si zvolí své zástupce do správní rady. Vzhledem k tomu, že jde o peníze na péči o zdraví těchto pojištěnců, není žádný důvod, proč by měl do detailů nastavení úhrad samosprávných pojišťoven mluvit stát nebo vybraní zaměstnavatelé, jako je tomu dnes.

Předpokládáme, že postupně se vyprofilují vedle VZP různé samosprávné zdravotní pojišťovny víceméně odpovídající ideologickému pohledu jednotlivých politických stran na zdravotnictví či jiného zájmu pojištěnců. S jistou nadsázkou může vzniknout například pojišťovna s vysokou spoluúčastí (ODS), pojišťovna s nominálním pojistným (TOP09), pojišťovna s nulovou spoluúčastí (KSČM/ČSSD) či pojišťovna hradící alternativní způsoby péče (Zelení). Aktuální limit 100.000 pojištěnců pro založení zdravotní pojišťovny by zůstal zachován. Díky zachování plného přerozdělení základního pojistného si každý bude moci zařídit své zdravotnictví podle svého informovaného a svobodného rozhodnutí.

U VZP v podstatě k žádným významným změnám nedojde, její úhradová politika bude nadále řízena vyhláškami Ministerstva zdravotnictví. Lze případně uvažovat o zmenšení počtu členů správní rady VZP na cca 15 členů (stejně jako v ostatních zdravotních pojišťovnách) z aktuálních 30 členů (z nichž 10 je jmenovaných vládou a 20 volených poslanci). Cestou VZP bude však Vláda především realizovat ústavní právo na bezplatnou zdravotní péči pro všechny, kteří se tím nechtějí nebo nemohou hlouběji zabývat. Pokud se však někdo rozhodne svého ústavního práva nevyužít, bude mít možnost přejít k jiné zdravotní pojišťovně anebo si založit s dalšími alespoň 99.999 lidmi pojišťovnu vlastní. Právo na bezplatné zdravotnictví je totiž právem každého občana a nikoliv povinností toho využít.

 

MUDr. Zdeněk Hřib

Garant programového bodu zdravotnictví.

Kontakt:

zdenek.hrib@pirati.cz

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Zdeněk Hřib

Štítky: #pojišťovny #Zdeněk Hřib #zdravotnictví

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.