Archiv

Víc peněz do vzdělání a méně papírů

13. 07. 2017 | 7 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Pirátská strana chce dosáhnout podstatných změn ve fungování vzdělávání a vzdělávacích institucí. Dosud žádná ze slavně ohlašovaných reforem nepřinesla valné zlepšení. Ve vzdělávání má jít na prvním místě o lidi, jakkoli je z mnoha důvodů nutné pohlížet na celek jako na systém. Každý z jeho prvků má své silné a slabé stránky, od dětí přes rodiče, učitele, ředitele, politiky až po jednoho každého ministerského úředníka. Na druhé je tu systém vzdělávání k tomu, aby tvořil optimální podmínky. 

Školství logo

Poslání systému vzdělávání

Úkolem systému vzdělávání podle Pirátů je, aby při ideálním využití existujících zdrojů – a mezi nimi jsou na prvním místě opět lidé, ne peníze – dovolil každému naplno využít potenciál. Mluvíme o maximu možného z hlediska každého jednotlivce, měřítkem má být funkční zapojení každého ve společnosti. Z hlediska celé společnosti je měřítkem pocit štěstí, který nelze zploštit na peníze, montážní kapacitu, ani na vznik velkých uměleckých děl. Toho „měření výsledku“ se dočkáváme generaci až dvě poté, co jsme – doufajíce v nejlepší – v nadcházejících generacích zanechali otisk našeho systému. Je iluzorní dojem, že dokážeme kvalitu vzdělání změřit tady a teď.

Ve 21. století lze o budoucnosti dalších dvaceti až čtyřiceti let říci jen tolik, že nastane, a že bude pravděpodobně podstatně prostoupenější technologiemi. Nikdo vážně neví, zda budou v kurzu kadeřníci, mikrobiologové, básníci nebo operátoři soustruhů – každý při nejlepší vůli jenom hádá. Proto je podle Pirátů potřeba udržovat a rozvíjet systém vzdělávání tak, aby poskytoval co nejširší škálu dovedností, znalostí a kompetencí a přitom co nejvíce podporoval ochotu a schopnost jednotlivců se vzdělávat celý život. To znamená mimo jiné i přivedení podnikatelů-průmyslníků ke smysluplnému zapojení, včetně různé míry financování technicky speciálních oborů podle stávajících dobrých zkušeností u nás a po Evropě. Chceme ukázat, že lze přivést tuto řadu schopných a úspěšných lidí z pozice kritiky a politické lobby do role spoluutvářející. Jenom rozmanitostí nabídky na straně systému a pozitivní motivací poptávky po vědění na straně jednotlivců od dětí až po lidi v produktivním věku, můžeme rozumě zajistit, že se s Českou Republikou bude i za padesát let moci počítat.

Svoboda volby

  • Chceme postupně rozšířit škálu způsobů vzdělávání, které nabízejí veřejné školy. Do jisté míry chceme deklarovat za oficiální a žádoucí ty způsoby vzdělávání, které už fungují a považují se ke škodě všech za „vady na kráse systému“: Třeba díky možnostem internetu snížení objemu fyzické docházky na předměty. Chceme prosazovat zodpovědné vtahování inovativních škol do veřejného systému.
  • Chceme dosáhnout změny způsobu výpočtu státního příspěvku školám. Ten by měl náležet všem školám bez rozdílu v plné výši. Víme už, že jednoduchá pravidla z povahy věci nereflektují potřeby škol v konkrétním místě a čase. Složitá pravidla si vyžádají delší dobu svědomité práce. Chceme jít touhle druhou cestou, ovšem tak, aby bylo sestavování algoritmu veřejně a odborně oponované. Konkrétní části algoritmu chceme mít zdůvodněné a veřejně obhájené tvrdými daty.
  • Poptávka rodičů by měla být významnějším faktorem při zřizování škol, zároveň by se veřejná sféra měla stát zřizovatelem i u inovativních škol. A to i v malé míře – zájem rodičů o ně zatím není dramatický. Jedině touhle cestou ale můžeme doopravdy budovat rozmanité školství. Lze hodně dokázat i bez velkých změn v zákonech.

Důsledně veřejně – transparentně

Rozhodování o metodice výpočtu státního příspěvku školám a proces schvalování nových škol nebo rozšiřování jejich kapacit jsou dva příklady, které ukazují na netransparentnonst dosavadního fungování školství, zejména na ministerské úrovni. Pokud by se – jako přes poslední zimu – mělo stát, že ministerstvo přestane schvalovat nové kapacity soukromých škol, jako na začátku roku 2017, musí být napříště jasné a veřejné kdo a podle jakých kritérií rozhodl. Aktivace existujících mechanismů odvolání proti rozhodnutí musí být výjimkou, ne pravidlem. Už pouhý odklad kvůli chybnému nebo zlovolnému rozhodnutí je pro ty nejmenší školy kritický. Transparentnost veřejných institucí, která je protkaná celým Pirátským programem se týká i sektoru školství, počínaje ministerstvem.

  • Zlepšíme zapojení těch, kteří mohou bez větších problémů fungovat ve standardním vzdělávání. Inkluze dopadly na spoustu učitelů ve formě zvětšení objemu papírování a prudkého nárůstu počtu žáků, které jí podléhají. Právo těch žáků (vykonávané vlastně rodiči) mít „papír“ a přitom být bez ohledu na způsobilost součástí „standardních“ tříd někdy přináší absurdní situace. Nedaří se - při zachování funkčnosti vzdělávacího procesu - naplnit princip „práva jednotlivce končí tam, kde začínají práva druhého jednotlivce“. Přitom jsme ale neodstranili problém diskriminace těch postižených, kteří jsou s nevelkou pomocí schopní být do vzdělávacích procesů trvale zapojeni. Uznáváme argumenty, proč nefunguje dokazování a posuzování, které se jeví jako diskriminace apriori.
  • Chceme podmínky pro vzájemnou důvěru a pochopení mezi školou, žáky a rodiči. Právě schopnost odborníků jednat skutečně podle svého odborného názoru navzdory politickým tlakům může do školství vnést trochu obnovení důvěry a respektu. Nejlepších možných výsledků se dosahuje v součinnosti učitele, žáka a rodiče. Tato součinnost nijak neroste s růstem papírování, protokolováním a formalismem – roste s ochotou se domluvit a spolupracovat. To vše u vědomí všech omezení, která přináší reálný život.
  • Chceme digitalizaci, která uleví otravnému byrokratismu. Modernizace a digitalizace systému školství má být mimo jiné nástrojem, jak ulevit pedagogům od papírování. Nechceme další kampaně typu „Tablety do škol“, ale o zavedení digitálního systému, kterému budou učitelé moci přenechat řadu administrativních povinností - tedy těch, nepovažujeme za buzerační a nechceme je zrušt úplně. Chceme prosadit open-source softwarová řešení bez vendor lock-in, a to i pro další digitální produkty ve školství: Učebnice, webináře, výukové programy. Řada technikálií s tím spojených je dlouhodobě tématem Pirátské strany.
  • Různé modely školní docházky a hodnocení by měly koexistovat v různé míře až do zletilosti a odpovídat možnostem žáků. Lidem toužícím po výkonovém hodnocení už od základní školy v tom nemíníme bránit, ale považujeme za rozumné ponechat možnost volby. Říkáme-li, že má systém vzdělávání umožnit každému plně využít svůj potenciál, samozřejmě mluvíme i o lidech mimo průměr. Celoplošné srovnávací testy měly ustoupit z piedestalu zlatého telete a měly by být spíše dobrovolné - celé školy by se mohly zúčastnit nebo nezúčastnit. Univerzální testy pokrývající vše potřebné (a přitom vůči všem spravedlivé) jsou iluzí, kterou bychom měli opustit.
  • Chceme přispět ke změně a zjednodušení systému ústavní péče tak, aby i tyto děti mohly maximálně využít svých předpokladů, a jsme přesvědčení, že řešení není otázkou peněz. Ústavní výchova dětí a mládeže spojuje gesce ministerstev školství, sociálních věcí a zdravotnictví. Trpí řadou neduhů. Kolem devíti tisíc dětí, tedy lidí ve věku pod 18 let, kontinuálně žije ve světě instituce do značné míry izolované od reality, která si o nich díky selektivní medializaci dělá hodně pokřivený úsudek.
  • Zasadíme se o důslednost kontroly toků veřejných peněz do sportu a o zkrocení rozdávání peněz „po známosti“. Hodně peněz ze státního rozpočtu protéká ministerstvem do sportu. Nedávná kauza ukázala na systémové chyby a na to, že se český sport – nejviditelněji fotbal – nezměnil od doby Ivana Horníka či Františka Chvalovského. Reakce ministryně Valachové byla v dané situaci jediná, která může struktury nakopnout k větší férovosti. Pirátská strana vnímá sport jako směsici dvou zcela odlišných principů: Rekreační sport a sport profesionální. Jsme jednoznačně pro podporu veřejných sportovišť a pohybových aktivity všech lidí, protože je to součástí úsilí státu o zdravou populaci. Na druhé straně je sport profesionální, na kterém má stát zájem přinejmenším sporný, a který přitom dostává dárečky podle libovůle místních radních. 

Autor:

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

Garant programového bodu školství.

Kontakt:

daniel.mazur@pirati.cz

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Daniel Mazur

Štítky: #Daniel Mazur #Programoví garanti vysvětlují #Volební program 2017

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.