Archiv

Podporujme sdílenou a znalostní ekonomiku

12. 07. 2017
Sdílet na Facebooku Tweet

Chceme z České republiky udělat ekonomického tygra. Žije mezi námi spousta chytrých a kvalifikovaných lidí. Patříme mezi technologické velmoci a chceme se vrátitv na vysoké pozice v ekonomických žebříčcích.

Prumysl logo

Již téměř žijeme v postindustriální době a tomu je nutné postupnými kroky hospodářství přizpůsobovat. V důsledku využívání nových technologií a automatizace výroby začnou pracovní místa v typických průmyslových odvětvích postupně zanikat a na tento fakt je třeba se připravit. Mnoho profesí a odvětví zanikne již během několika let a nelze postupovat systémem umělé záchrany průmyslových odvětví státními zásahy. V tomto je nutná určitá predikce a nutnost vazby na sféru školství.

Současný tržní systém je značně monopolizován, ač se nám mnohá média i ekonomové snaží nastínit opak. Hospodářská produkce stále nebere v potaz externality a dopady na budoucí generace. Už dnes je nám některými politiky naznačováno, že demokratické principy brzdí hospodářskému rozmachu. Piráti toto tvrzení zásadně odmítají.

Pirátská strana má důvěru ve svobodný trh, který se narozdíl od politických intervencí osvědčil a motivuje k tvorbě hmotných statků. Na druhé straně si uvědomujeme, že hospodářská soutěž není jediným smyslem lidské existence. Proto budeme otevírat prostor pro komunitní projekty a podnikovou demokracii na dobrovolné bázi.

Stát by měl poctivé podnikání co nejvíce usnadnit. Vodítkem při stanovení pravidel hospodářské soutěže by měl být ideál dokonalé konkurence.

Naším cílem je zajistit férové podmínky trhu, bránit svobodu podnikání a omezit zbytečnou byrokracii. Podpoříme vznik podniků vytvářejících vysokou přidanou hodnotu. Připravíme Česko na vzestup automatizace průmyslu, nástup sdílené ekonomiky a rozvoj drobného podnikání.

Chceme připravit Česko na nástup nové, sdílené ekonomiky, a podporovat vznik podniků vytvářejících vysokou přidanou hodnotu, čímž dojde ke zvyšování mezd. Rozvoj moderní ekonomiky brzdí i téměř nejdražší mobilní tarify v Evropě, jejichž příčinou je nezájem politiků a regulačních úřadů. Zajistíme, že tato éra skončí a zákazníci už za mobilní služby nebudou platit přemrštěné částky.

Česko jako ekonomický tygr Evropy

 • Chceme být technologickým rájem: Prosazujeme vizi dlouhodobé prosperity České republiky postavené na zvládnutí robotizace a drobných inovativních podnikatelích.
 • Podporujeme sdílenou ekonomiku: Navrhli jsme nová pravidla pro digitální platformy, aby soutěžily s tradičními firmami za férových podmínek. Každý si bude moci na sdílení svých věcí skrze on-line platformy jednoduše přivydělat bez toho, aby byl považován za podnikatele
 • Přijmeme progresivní změny zákonů v návaznosti na vývoj techniky (např. samořídící a hybridní auta, drony): České firmy mohou být lídrem na trhu a Česko vydělá na jejich expanzi do EU.

Investiční pobídky do průmyslu musí stát využívat pouze v případě další přidané hodnoty, nových technologií, nebo dalších opcí, které přinesou sekundárně dlouhodobý efekt a růst reálných mezd

Podpora drobných podnikatelů v době robotizace

 • Budeme podporovat drobné a inovativní podnikatele: Pobídky nepatří zahraničním montovnám, ale podnikům s velkou přidanou hodnotou, které zde platí daně.
 • Velké nadnárodní koncerny a zahraniční podniky musí maximum svého zisku zdanit v ČR. Toho dosáhneme zavedením stropů na poradenské a konzultantské služby. Tímto způsobem se většina zisku vyvádí do mateřských firem
 • Přestaneme házet podnikatelům klacky pod nohy: Zavedeme jednotné elektronické podání i sdílení spisů a inkasní místo. Zpřístupníme veškeré technické normy bezplatné  Snížíme byrokracii a počet razítek ve stavebním řízení a zrychlíme soudy.
 • Zjednodušíme komunikaci s úřady: Podnikatel bude přehledně informován o všech povinnostech. Počítačové programy na jejich plnění budou zdarma.
 • Zpracujeme prognózy dopadů robotizace na ČR: Přijmeme nutné změny zákonů, abychom se na ni připravili, a aby občané a podnikatelé vydělali.

Férové mobilní tarify a levný internet

 • Zajistíme snížení cen volání a dat: Zastavíme lobbing telefonních operátorů. Inspirujeme se v Polsku a donutíme trh mobilních operátorů ke konkurenci.
 • Evropské dotace na lepší Internet rozdělíme bez narušení tržního prostředí: K dispozici je 14 miliard korun.
 • Razantně zpřísníme sankce vůči firmám cíleně poškozujícím zákazníky.

Dostupnější energie

 • Snížíme ceny koncovým odběratelům: Spravedlivě rozdělíme náklady na výrobu a přenosovou síť.  Zastavíme podporu velkým solárním parkům a bioplynkám.
 • Zachováme programy pro úsporu energie v budovách, kotlíkové dotace a podpoříme energetickou soběstačnost: K podpoře musí mít přístup i domácnosti (např. solární panely na střechách) a drobní podnikatelé.

V současném přeregulovaném prostředí, které bylo postupně od roku 2005 deformováno masivními dotacemi do výkupních cen z obnovitelných zdrojů, chceme dát na stůl úvahu, zda nebude vhodnější návrat k ryze tržnímu prostředí v energetice, nebo naopak začít k výrobě a distribuci energie přistupovat spíše jako k veřejné službě. Chceme předejít absurditám, kdy například ve Velké Británii, ale i ČR bylo uvažováno o garanci výkupních cen pro jaderné elektrárny

Apriori neodmítáme jadernou energetiku. Jen ji chceme dál stavět na technických inovacích a minimalizaci produkce odpadu. Například vyhořelé jaderné palivo, které je nyní skladováno v povrchových úložištích, se do roku 2060 plánuje přesunout do hlubinných. S novými technologiemi by bylo možné palivový odpad dále zpracovávat a znovu využívat.

 • Nesouhlasíme s prolomením limitů těžby uhlí.

 

Autor:

Ing. Petr Třešňák

Garant programového bodu průmysl a obchod, starosta Mariánských Lázní.

Kontakt:

petr.tresnak@pirati.cz

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Petr Třešňák

Štítky: #Petr Třešňák #Programoví garanti vysvětlují #Volební program 2017

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.