Archiv

ČR potřebuje inteligentní systém dopravy a koncepční plánování

18. 09. 2017
Sdílet na Facebooku Tweet

Chytrým dopravním řešením věnujeme stejnou pozornost jako informačním sítím; čas strávený na cestě se do života počítá. Prosazujeme koncepční řešení výstavby dopravní infrastruktury po vzoru Německa a Rakouska, s jasným financováním a plánováním na dalších 30 let - podle potřeb občanů, průmyslu i mezinárodních závazků.

 

Doprava

Funkční stát ve službách občanů

Dopravu dnes prakticky neřídí ministr, ale zájmová hnutí. Inženýři jsou ve vleku právníků a zhotovitelů. Někteří političtí dopravní experti si zařídili zlatý padák až ve výši 24 platů adekvátní částce 10 milionů.

  • Odpolitizujeme dráhy i silnice.  Konec situacím kdy nejsou předem váženy okolnosti, konec osobním zájmům, konec fušerské politické práce. 
  • Průhledné hospodaření a úplná znalost nákladů = záruka kvality. Dopravní infrastrukturu do rukou transparentních organizací. ŘSD zřídil stát, měl by jej tedy i řídit. U každé veřejné zakázky chceme dlouhodobé záruky a pravidelnou kontrolu.
  • Kvalitní zákon o liniových stavbách umožní zrychlit povolovací procesy až o několik let, zkrátí páky spekulantům a prodlouží klidný život starousedlíků. Uspořený rok v přípravě realizace přináší zlevnění nákladů o 8,1 % u silnic a 8,7% u železnic.

Česká železnice, ocelová páteř dopravy

Výstavba infrastruktury je dlouhodobý proces, jenž přesahuje rámec jednoho volebního období. Proto nelze její výstavbu plánovat v parametrech omezené životnosti jednotlivých politiků či ministrů. Piráti si berou v železniční dopravě za příklad Rakousko, kde si širší politická reprezentace tento fakt uvědomuje a podle něho již léta jedná. A to prostřednictvím:

Zřízením státní společnosti, jež financuje výstavbu plynule, podle nutnosti věcné nikoli účetní, tedy již žádné chvátání z důvodu pro stavbu nesmyslných termínů.  S prostředky hospodaří otevřeně, transparentně a na základě předem určených kritérií úspěšnosti a její finanční plánovaní je dlouhodobé. V případě Rakouska až do roku 2070. Pouze takovýto postup zajistí plynulou výstavbu a co nejrychlejší předání funkčních celků železniční infrastruktury k užitku občanů, obchodu a průmyslu. Pouze takto se výstavba v ČR může zařadit po boku železničních infrastruktur našich vyspělých sousedů.

  • Zajistíme dlouhodobé zdroje a stabilní plánování. Budeme prosazovat založení funkčních společností po vzoru Rakouska, umožňující plynulý a předvídatelný přísun investic.
  • Prosadíme výstavbu vysokorychlostních tratí v nových koridorech, v co nejkratších termínech, s účastí českých firem a vysokých škol. Vysokorychlostní železnice pro Piráty znamená provozní rychlost minimálně 250 km/h.
  • Zkrátíme dojezdové časy do zaměstnání, místa studia atd. = větší konkurenceschopnost a více volného času pro občana.

Auto-mobilita v 21. století

  • V rámci EU podporujeme jednotný systém výběru mýta založený na kombinaci satelitního určení polohy a standardů mobilní komunikace - pouze pro nákladní automobily nad 3,5t. Jsme proti sledování osobních aut přes GPS.
  • Více odpočívadel pro kamiony s příslušným zázemím, tak aby kamiony nesjížděly z dálnic do měst a v okolí silnic se nehromadil odpad. Využijeme k tomu majetek a pozemky státu, které leží ladem.
  • Společně na drátě: Paktem pro budoucnost automobilového průmyslu vláda přislíbila 1200 nabíjecích stanic – dohlédneme, aby byly každému na dosah a kompatibilní se všemi typy vozidel.
Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: David Witosz

Štítky: #David Witosz #Doprava #Volební program 2017

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.