Archiv

Piráti odpolitizují státní správu a rozvážou ruce policii

07. 07. 2017
Sdílet na Facebooku Tweet

Naší vizí je důvěryhodný stát, který se občanům zodpovídá za kvalitu veřejných služeb. Důsledné uplatňování transparentního přístupu ze strany státních institucí podpoří důvěru lidí i firem. Důsledkem otevřeného státu pak je omezení korupce.

Vnitro logo

Boj proti korupci nejen na papíře

Prosadíme novelu zákona o registru smluv: Všechny státní firmy včetně ČEZ budou zveřejňovat smlouvy.

 1. V době schvalování programu probíhal boj mezi Sněmovnou a Senátem o to, zda budou státní firmy zveřejňovat smlouvy. Jde celkem o cca 250 mld. veřejných prostředků ve firmách, jako jsou městské dopravní podniky, státní akciové společnosti apod. Nyní je narychlo ve Sněmovně připravovaná drobná změna, která ale stejně bude přijata až po nabytí účinnosti zákona. Podrobně vývoj zákona sleduje i iniciativa Rekonstrukce státu.
 2. Současný návrh zákona vylučuje společnosti s cennými papíry obchodovatelnými na burze. Kvůli této výjimce se nezveřejňují smlouvy ČEZu nebo Českých drah
 3. Kvůli výjimce pro firmy s “většinovou majetkovou účastí státu” není jasné, zda se zákon vztahuje na společnost Pražská energetika, a.s.

Došlápneme si na politiky a vysoké úředníky: Majetková přiznání se stanou úplnými díky hrozbě propadnutí majetku. Zavedeme veřejné diáře.

 1. Současná majetková přiznání politiků jsou celkem bezzubá, maximální pokuta za porušení povinnosti je 50 000 Kč. Dohlíží na ně obecní úřad - řeší se jako přestupky.
 2. Majetková přiznání musí být předně vymahatelná, musí být ukládána a zveřejňována elektronicky na jednom místě. Tím může být Úřad pro právo na informace, nebo Ministerstvo spravedlnosti, kam přiznání podle gesce spadají. Měla by být zavedena účinná sankce za porušení povinnosti, např. odvést neoprávněný majetek do státního rozpočtu, jak to vyžaduje kodex Pirátského poslance.
 3. Požadujeme registr lobbistů a veřejný diář schůzek politiků na internetu.

Opravíme služební zákon: Odpolitizujeme státní správu a ochráníme oznamovatele korupce.

 1. Vládnoucí koalice schválila v roce 2014 po dohodě mezi Miroslavem Kalouskem a Bohuslavem Sobotkou upravený návrh služebního zákona, který negarantuje dostatečným způsobem podmínky pro odbornou a profesionální státní správu.
 2. Zákon nezaručuje stabilitu ve státní správě. Důvodem pro odvolání může být například nízký počet hodnocení úředníků.
 3. Pro Piráty jsou klíčová zejména otevřená výběrová řízení a dobré prostředí pro předcházení korupce. Příkladem je úsilí senátora Libora Michálka o přijetí zákona o whistleblowingu.
 4. Systém zavádění funkcí příjemců oznámení na jednotlivých úřadech podle našeho názoru není efektivní. Je třeba, aby tuto roli u závažných případů plnil někdo nezávislý a mimo úřad - ideálně státní zastupitelství či policie.

Rozšíříme působnost NKÚ na celý veřejný sektor: Zrychlíme jeho kontroly. Viz též: Protikorupční strategie Pirátů.

 1. Nejvyšší kontrolní úřad podle zákona o NKÚ dohlíží pouze na stát, ale již nikoliv na státní firmy, na obce, kraje a jejich firmy a příspěvkové organizace. Provádí cca 30-40 kontrolních akcí ročně. Podle našeho názoru by pomohla nezávislá kontrola.
 2. V důsledku omezení NKÚ na státní orgány není podstatná část veřejných peněz pod veřejnou kontrolou. Chceme koncepční a škálovatelné řešení tohoto problému. Aby každá instituce hospodařící s více než cca 10 miliony korun měla svůj kontrolní orgán složený z občanských auditorů, právníků apod. vybraných namátkou na 2 leté období, kteří by zastupovali daňové poplatníky jako konečné vlastníky. Tyto kontrolní výbory by byly metodicky vedeny Nejvyšším kontrolním úřadem. V současné době již existují výbory pro audit u některých akciových společností.
 3. Audit by se měl řídit principy obsaženými v Limské deklaraci o principech auditu.
 4. Kontroly z NKÚ v současné době probíhají se zpožděním oproti kontrolovanému jednání (následné kontroly) a končí maximálně trestním oznámením, které je v některých případech odloženo. NKÚ ročně podává jednotky trestních oznámení, což je relativně málo vzhledem k reálné míře finančních úniků v ČR. Jedná se spíš o kosmetická opatření, než o reálné fungování veřejného kontrolního systému. Dokládají to i samotné statistiky NKÚ.

Otevřený stát a kvalitní veřejná správa

Chceme průhledná a veřejná výběrová řízení na všechny veřejné funkce.

Omezíme duplicity, zjednodušíme procesy a zvýšíme kvalitu služeb: Zavedeme procesní audity a standardy kvality s pravidelným vyhodnocením.

 1. K úspěchu je v zásadě třeba mít dvě věci: Dobrý úmysl a procesní nástroje či schopnost skutečně realizovat vytyčené záměry. Pokud zde není ryzí úmysl, jde o formální, zbytečnou a nepoužitelnou činnost.
 2. Při působení na Pražském magistrátu jsme zjistili obrovské množství duplicit. Magistrát má cca 5 systémů na evidenci majetku, které nejsou synchronizované a dělají z většiny podobné věci.
 3. Příkladem šílené duplicity je povinnost podnikatelů zasílat účetní závěrky jak na finanční úřad, tak rejstříkovému soudu. Na tuto duplicitu jsme upozornili ministra Roberta Pelikána, ale beze změny.
 4. Jiným příkladem šílené triplicity je úprava daní z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění, kde se zbytečně vyplňují 3 formuláře podle 3 různých zákonů, ačkoliv by bylo jednoduše možné je sjednotit.
 5. Tyto procesy je možné a nutné zjednodušit. Kvalitu služeb lze úspěšně měřit např. v rámci systému ISO 9001.

Zrychlíme projednání pochybení veřejných činitelů: Posílíme účast veřejnosti.

 1. Pokud je veřejný činitel (úředník, policista apod.) podezřelý z pochybení, má toto podezření vliv na jeho další činnost. Navíc existuje je riziko, že pachatel bude pokračovat v činnosti a zakrývat stopy. Je tedy na místě, aby tyto případy byly řešeny velmi rychle, a aby v nich měla právo účastníka řízení poškozený nebo dotčená veřejnost.
 2. Všechny veřejné instituce převedeme na transparentní organizace.
 3. Razantně zjednodušíme žádání o informace. 

Změníme tabulkový systém odměňování ve veřejné správě: Přizpůsobíme odměňování soukromému sektoru a přilákáme špičkové odborníky.

 • Platy jsou dnes určeny nařízením vlády. V zásadě to znamená, že kvalitní právník nebo informatik není dostatečně placen, a že platy v Praze, kde má stejný člověk v soukromém sektoru vyšší průměrnou mzdu, jsou ve veřejné sféře stejné jako v Břeclavi. To pokřivuje lokální pracovní trh a právník v Praze si raději vybere soukromou advokátní kancelář než státní úřad. Je nutná změna, aby veřejný sektor - který spravuje mnohem větší infrastrukturu než libovolná firma v zemi - mohl také přitáhnout ty nejkvalifikovanější odborníky. Města a stát mají peníze na vyšší platy, ale raději objednávají externí dodavatele a zaměstnanci nepracují interně tak, jak by mohli. Zvýšení platů by zvýšilo i úroveň mezd v soukromé sféře. Odměny se nevyplácí podle výkonů, protože neexistuje pravidelné hodnocení a jsou vypláceny často svévolně, na což Piráti upozorňují již více než dva roky.

Profesionální policie

Chceme vyloučit politické ovlivňování policie: Budeme důsledně kontrolovat a interpelovat ministra vnitra.

 • Role politické strany není v suplování řízení policie nebo jiného odborného státního útvaru. Stanovuje obecná pravidla, určuje zdroje a dosazuje vhodné a nestranické osoby. Politická strana, která nevede ministerstvo vnitra, může maximálně pozorně sledovat aktivity ministra a případně ho interpelovat. Nemá smysl slibovat v tomto ohledu o moc více, neboť by šlo o zásah do řízení nezávislé policie. Je naši největší devizou, že na rozdíl od ČSSD a ANO toto nebudeme dělat.

Podpoříme kariérní růst policistů: Posílíme bonusy policistů a zaměříme se na zlepšení manažerských schopností vedoucích pracovníků.

 • Podle rozhovorů s policisty má řadový policista nedostatečnou motivaci usilovat o kariérní postup, neboť příplatky jsou moc nízké. Malý zájem o vedení pak vede k tomu, že policie nefunguje tak dobře, jak by mohla. V důsledku toho policisté odcházejí k bezpečnostním agenturám a elitní policisté se stávají soukromými detektivy kvůli vyšším platům. I zde by měla platit doktrína, že se platy musí odvíjet do soukromého sektoru, jinak nepřitáhneme ty nejkvalitnější.

Omezíme buzeraci občanů: Jsme proti přehnané represi, zneužívání plošných prohlídek a plošnému sledování komunikace.

 • Naše stanovisko vychází ze sporných zásahů jako byl např. Czechtech, návštěva čínského prezidenta apod. Prosadíme omezení plošného sledování komunikace podle zákona o elektronických komunikacích (implementovaná směrnice byla již soudním dvorem prohlášena za neplatnou kvůli rozporu s právem EU). Nesouhlasíme také s tím, aby policie dělala široké "preventivní" akce, u kterých zastavuje bezdůvodně vozidla a kontroluje řidiče a jejich vozy. Vždy by mělo existovat důvodné podezření nebo jiná vážná příčina kontroly.

Rozvážeme ruce pro práci v terénu: Dáme peníze na větší automatizaci trestního řízení a omezíme jeho přebujelé formality (viz program v justici).

 • V Německu funguje celá řada věcí automatizovaně - v případě nevyřešení věci do 30 dnů a neprodloužení se vygeneruje automatizovaný dopis a doručí se hybridní poštou poškozenému. Policisté jsou v Česku přehlceni sepisováním věcí a byrokracií. Přebujelé formality trestního řízení - např. sepisování vysvětlení, úředního záznamu apod. Hrozí případná nepoužitelnost důkazů před soudem. Použitelné by mělo být cokoliv, pokud je vyslýchaný předem poučen o svých právech, včetně záznamu telefonního hovoru.

A něco navíc:

 • Hájíme racionální přístup v řešení uprchlické krize: Odmítáme extrémní požadavky. Podpoříme pomoc co nejblíže místům konfliktů či humanitárních krizí. Více ve stanovisku Pirátů k migraci.
 • Podpoříme zavádění prvků přímé demokracie: Přímou volbu a odvolatelnost starostů (viz návrh), celostátní referendum, občanské veto a neslučitelnost více funkcí vykonávaných na plný pracovní úvazek, který bychom stanovili pro konkrétní funkce zákonem.
 • Na zbraně nesahat: Platné zákony o držení zbraní považujeme za vyvážené.

 

Autor:

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek

Garant programového bodu vnitro, předseda zastupitelského klubu Pirátů v Praze a 3. místopředseda Pirátů.

Kontakt:

+420 775 978 550

jakub.michalek@pirati.cz

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Jakub Michálek

Štítky: #Jakub Michálek #Programoví garanti vysvětlují #Volební program 2017

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.