Archiv

Rozhovor s Miluš Kotišovou, sedmičkou kandidátky na Plzeňsku

04. 07. 2017 | 1 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Miluš Kotišová říká, že Piráti zrají jak víno a ty lepší roky je teprve ještě čekají: "Jsou strana téměř komunitního typu, která do toho dává srdce. Jen za poslední půl rok jsem například v našich kruzích zaznamenala nesobeckou výpomoc dvěma členkám či příznivkyním-maminkám samoživitelkám."
 

Miluš Kotišová

Představte se pár větami.

Živím se hlavně překladatelstvím a rešeršemi. Jako lektorku cizích jazyků a polyglotku mě baví vyvíjet a testovat vlastní metody efektivní výuky i samostudia cizích jazyků. Přátelé mě vnímají jako neúnavnou experimentátorku. On se totiž fenomén jazyka prolíná s řadou oborů... Zajímám se o kolektivní inteligenci, „otevřené“ inovace a vzdělávací architektoniku.

Také proto se od r. 2005 věnuji nezávislému výzkumu nepříliš známé středoamerické Kostariky. Zkoumám její koncepci státu-učitele, „mírovou dividendu“ (v r. 1948 zrušila svou stálou armádu) a solidaristickou myšlenku filozofa, ekonoma a humanisty Alberta Marténa. Založila jsem soukromou Knihovnu Tiquicia, která dnes čítá asi 150 knih. Na základě četby pro mne velmi objevné Marténovy Metafyzické teorie peněz jsem se nemohla nepustit do studia peněz – s překvapivým závěrem, že peníze mylně chápeme jako hmotnou věc a bohužel také komoditu, přitom jde – podle mne – o jednu z vývojových odnoží jazyka, čímž jsem opsala velký oblouk zpět k vzdělávací architektonice a kladu si otázku, co by se stalo, kdybychom začali peníze používat ke komunikaci důsledně, sofistikovaně a zcela transparentně. Co by to znamenalo pro naše pojetí politiky.

V lednu roku 2017 jsem založila Pirátskou putovní univerzitu. Příležitostně bloguji na Aktualne.cz. Ve zkratce, nebojím se vydat nevyšlapanou cestou.

V čem je pirátský program jiný (kvalitnější) oproti jiným, etablovaným politickým stranám? Nabízí něco, co jiné partaje nenabízejí?

Nejdřív chci zmínit něco podstatného, co programu předchází: Piráti mají jednoznačně inovátorského ducha a přinášejí svěží vítr. Jdou do politiky s otevřenou myslí. Pro mě je velmi důležité, že se nebojíme voličů jako jiné strany, voličům naopak důvěřujeme. A ceníme si názorové plurality.

Při složitosti a tekutosti dnešního světa už není možné spoléhat na rozum několika málo jednotlivců, byť sebevíc erudovaných a specializovaných na ten či onen obor, ti jednoduše nemají možnost vše obsáhnout. Dobrá politika (budoucnosti) bude spočívat v hromadné deliberaci, věcné a informované debatě či poradě, do níž mohou přispět se svou troškou opravdu všichni, komu na této zemi záleží, při ní se bude trpělivě skládat co nejvěrnější obraz reality, potažmo problému – pak si teprve můžeme zvolit co nejlepší cestu ven, vpřed, vzhůru, prostě kam chceme.

A bez hledání společného horizontu to nepůjde. Hlavně k tomu mají sloužit moderní technologie, nejde jen o pohodlí volby z domova díky elektronickým volbám, to je ve skutečnosti jen příjemná technikálie.

Proto je důležitá transparentnost – solidnější a kultivovanější veřejná debata vzniká teprve tím, že politici musejí obhajovat své návrhy, případně být v otevřené debatě připraveni přijmout návrh lepší. A o to jde. Piráti jsou opoziční síla, která dokáže podpořit dobrou věc i z dílny „konkurence“. Nejsme jako tradiční kamenné strany, které raději budou problém „vlastnit“ (sedět na něm jako žába na prameni), než by jej pomohly vládnoucí straně ve správný čas vyřešit – a skutečně tak naplňovat službu voličům.

Co je pro vás osobně prioritou právě v této době, v příštím volebním období?

Hledat nové impulzy pro demokratickou veřejnou debatu u nás. Není přece únosné člověka jiného názoru, byť bychom s ním sebevíc nesouhlasili, automaticky řadit mezi nedemokraty a pošpiňovat různými způsoby (a může se tak dít dokonce zdánlivě kultivovaným jazykem) jeho osobu a lidskou důstojnost. Potřebujeme se naučit (platí to i pro mne samotnou, pochopitelně) říkat své názory pevně, ale s respektem k druhému. Důvěřovat v to dobré v nás všech, co se šíří – myslím – rychleji než zlo... Být celkově statečnější, dát druhému v debatě prostor a naslouchat si a začít se v debatách více opírat o argumenty, nikoli o urážky. Přijmout, že dialog je cesta s otevřeným koncem, že lidé nejsou sice nepopsanými listy, ale ani završenými osobnostmi nebo snad kameny (které navíc nevidíme v jejich skutečné plnosti a rozporuplnosti), že je v principu možné člověka jiného názoru přesvědčit dobrými argumenty a že je možné najít s ním v leckterých otázkách společný zájem, protože pokud těmto čtyřem věcem věřit nechceme či nemůžeme, zbývají nám už jen dost neutěšené, bezohledné, nebo přímo nedemokratické cesty, jak docílit svého.

Co podle vás o Pirátech ovšem lidé zatím nevědí, na co byste je ráda upozornila?

Máme hodně zajímavý komplexní program. Z něho vyberu namátkou jen pár věcí z oblasti vzdělávání, kontroly fungování státu, kultury a veřejnoprávných médií:

V oblasti vzdělávání chceme zvýšit výdaje nad průměr EU, tj. 5 % HDP a prosadit zvýšení reálných platů učitelů o 20 %. Podporujeme taky svobodnou volbu vzdělávací cesty.

Pokud jde o kontrolu mocných, rádi bychom rozšířili působnost NKÚ na celý veřejný sektor a zrychlili jeho kontroly.

Navrhujeme slevu na dani až 2000 Kč, pokud občané darují peníze na kulturu, obdarovat přitom budou moci libovolnou neziskovou instituci, která má průhledné financování a pěstuje kulturu nebo jinou veřejně prospěšnou činnost. A chceme zrušit koncesionářské poplatky za ČT a ČRo. Jejich příjem nahradíme pevným podílem na výběru DPH. Rozhodně chceme omezit politické tlaky na vedení televize a rozhlasu.

Osobně bych ráda pro Piráty vytvořila propracovanější metodiku tvorby programu, která už od samého začátku sleduje širší souvislosti a příčiny řešených problémů, dokáže vizualizovat mimo jiné toky investovaných či vydaných peněz a jejich vzájemné působení, dále souslednost vzniku série propojených problémů, sdružovat je do skupin a hierarchických úrovní apod. - budeme tak podle mne moct snáze vyhmátnout tzv. multisatisfaktory, tj. opatření (a to spíše preventivního rázu), které budou na obecnější úrovni umět uspokojivěji řešit vícero věcí naráz, přitom v souhrnu za méně peněz.

Z jakých důvodů by lidé měli volit Pirátskou stranu? 

Česká pirátská strana zraje jako víno a k tomu nejlepšímu se zatím ani nedostala. Ty lepší roky ji teprve ještě čekají. Přitahujeme lidi vzdělané, šikovné a tvořivé. Naše strana je hodně vitální a má schopnost průběžně se obrozovat, jsme strana mnoha pracovitých „mravenců“, respektive se organizujeme na principu hejna, to znamená nikdo nebrání druhému v iniciativě: Pokud pro svůj nápad sežene podporu, jeho nápad žije a realizuje se, pokud ne, přirozeně skomírá. Stejnou cestou se rodí a objevují přirození lídři a tahouni uvnitř strany. A to je dost důležité, protože tím nezakrňujeme.

Jsme strana skoro bych řekla až komunitního typu. Dáváme do toho i srdce. Jen za poslední půl rok jsem například v našich kruzích zaznamenala nesobeckou výpomoc dvěma členkám či příznivkyním-maminkám samoživitelkám.

Co považujete za dosud největší úspěch Pirátské strany?

Fakt jsem dost pyšná na to, že jsem se zatím nemusela stydět za žádného zvoleného zastupitele nebo zastupitelku. Že své sliby plníme. A dokážeme rozhýbat věci i v malém počtu. Ale rosteme, je nás čím dál větší houf. Věřím, že se do Poslanecké sněmovny dostaneme - pro leckoho budeme jako živá voda. Česká politická scéna takový živel potřebuje.

 


 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Miluš Kotišová

Štítky: #kandidáti #Miluš Kotišová #Plzeňský kraj #rozhovor

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.