Strana

Rozhovor s Vendulou Machovou, trojkou plzeňské kandidátky

19. 05. 2017

Mgr. Vendula Machová se v rámci své práce setkává s lidmi, ke kterým život není moc přívětivý. Její vhled do sociální problematiky je obzvláště cenný v době charakterizované ziskem a touhou řídit stát jako firmu.

Vendula Machová

Představte se nám v pár větách.

Pocházím z Tachova. Své profesní působení zaměřuji od střední školy na oblast sociální práce. Studovala jsem na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy bakalářský program Sociální pedagogika a magisterský obor Psychosociální studia v kombinaci s teologií. Vysokoškolské studium jsem dokončila v roce 2013. Mám bohaté zkušenosti z praxe v sociálních službách. Pracovala jsem s různými cílovými skupinami: Lidmi s mentálním postižením, se seniory, s osobami závislými na návykových látkách, s bezdomovci... Má profesní dráha zahrnuje vedle sociální práce také lektorskou činnost, publikační činnost, metodické vedení, členství v různých pracovních skupinách, členství v sociálním podniku. Ve volném čase se věnuji nejvíce své rodině, mám dvě děti. Mezi mé soukromé zájmy patří elektroswingová hudba a tanec, setkávání s přáteli, poznávání nových lidí a nových míst, vzdělávání, občas nějaký sport a divadlo.

Proč jste se rozhodla vstoupit právě do Pirátské strany? Čím konkrétně vás tato strana přesvědčila?

S pirátskou stranou sympatizuji od té doby, co jsem mohla začít volit. Zejména si myslím, že politika potřebuje vyměnit staré propojené struktury a získat novou krev, jak na místní, tak státní úrovni. Politici by měli občany podněcovat, aby byli aktivní a zajímali se o veřejné dění, měli by jít příkladem svým etickým postojem a prosazováním práv těch nejslabších. Piráty si snad každý spojuje se svobodou informací, moderními technologiemi v oblasti IT a legalizací psychotropních látek, ale volební program je mnohem obsáhlejší a pokrývá celospolečenská témata. Mě piráti zaujali také tím, že se jedná o uskupení vzdělaných lidí, odborníků ve své profesi,  kteří mohou nabídnout důstojnou alternativu zprofanovaným politickým stranám.

V čem je podle vás pirátský program jiný (kvalitnější) oproti jiným, byť etablovanějším politickým stranám? Nabízí něco, co jiné partaje nenabízí?

Pokusím se odpovědět na otázku co nejpoctivěji, i když by si to zasluhovalo spíš celou komparativní analýzu stranických programů. Kromě politického programu, který může obsahovat krásné ideály, mě zajímá i činnost a výsledky jednotlivých stran, vyjádření a postoje politiků.

Originalitu pirátského programu vidím v tom, že se ve všech programových bodech prolíná princip Svobody, modernizace, transparentnosti. Základní tezí ve všech programových bodech je zveřejňování a dostupnost informací pro všechny a zapojení veřejnosti do rozhodování.

Důležitým tématem je důraz na etické jednání členů a boj proti korupci, založený opět na principu transparentnosti. Kritikům by se mohlo zdát, že svoboda informací je nějaká kouzelná mantra pirátů, kterou vyřešíme každý problém. Není to jediný nástroj, ale základní a vlastně velmi jednoduchý, protože pokud politici, úřady a instituce, zřizované a placené z veřejných peněz, budou mít povinnost zveřejňovat informace o hospodaření, organizační struktuře, připravovaných zákonech, výběrových řízeních, smlouvách atd. a občané i média se k tomu budou moci vyjadřovat, korupci nebude tak jednoduché ututlat.

Podstatné, i když mnohými politickými stranami zprofanované, je téma byrokratické zátěže pro úřady i občany. Piráti mají konkrétní návrhy, jak ji snížit: Prosazení e-Governmentu; zavedení svobodného softwaru do veřejné správy; zřízení funkčního internetového portálu, kde by bylo možné vyřizování úředních záležitostí jednoduše z domova atd. V jednadvacátém století mě osobně zaráží a irituje, kolik času člověk musí strávit na úřadě i to, že si jednotlivé státní instituce nedokážou mezi sebou předat informace elektronicky.

Podporujeme svobodný přístup ke kultuře, vzdělání a vědeckým publikacím, což neznamená vzít autorům jejich práva a zásluhy, ale prosadit alternativní financování tvůrčí činnosti, zkrátit kopírovací monopol a odstranit plošné poplatky. Kultura i věda jsou často sponzorované veřejnými granty a z veřejného rozpočtu, pro občany by proto výsledky dotované činnosti měly být dostupné.

Líbí se mi ekologické myšlenky programu. Samozřejmostí je třídění odpadů a recyklace. S ekologií ale souvisí i programový bod energetika, zemědělství a doprava. Za nejdůležitější považuji podporu tzv. čistých zdrojů energie daňovým zvýhodněním, nikoliv neosvědčenými pobídkami a bonusy;  rozvoj nových technologií; zveřejňování informací o znečistění, které vytvářejí podniky; větší ochranu zemědělských zvířat a podporu komunitního zemědělství a využívání místních zdrojů i zavedení MHD zdarma. Pirátské vize jsou logické, liberální a ekologické.

Vším, co Piráti prosazují, podporují svobodu. Hájit svobodu bylo vždy důležité, i když bychom mohli tento boj v dnešní demokratické společnosti považovat za vyhraný, opak je pravdou. Svoboda není samozřejmost, je mnoho zájmových skupin, které se snaží prosadit netolerantní, diskriminační až totalitní principy. Nyní, kdy se témata světové humanitární a uprchlické krize stávají záminkou pro vzestup extrémně smýšlejících (levicových i pravicových) stran a populistická předvolební gesta, je obrana svobody maximálně namístě. Piráti prosazují rovnoprávnost a odmítají rasovou, náboženskou či sexuální diskriminaci, tento princip je pro mě osobně nejpodstatnější.

Pracujete v sociálních službách, o Pirátské straně toho patrně v této oblasti leckdo mnoho neví. Co byste vy osobně vyzdvihla z dlouhodobých programových bodů týkajících se práce a sociálních věcí?

V oblasti sociální politiky je hlavním bodem zavedení základního příjmu, jako jednotné dávky. S tímto principem souhlasím. Jedna základní dávka by nahradila dnešní dost složitý systém dávek hmotné nouze, podpory v nezaměstnanosti, státní sociální podpory a postupně i důchodového systému. Podstatné je však také nižší zdanění práce, všichni aktéři sociální politiky se snad shodnou na tom, že práce se musí vyplatit víc než dávky. Programový bod se momentálně upravuje a diskutujeme o něm.

Osobně vidím budoucnost sociální politiky v těchto principech: Transformace, deinstitucionalizace a humanizace sociálních služeb. Tyto tři výrazy znamenají, že sociální služby by se v první řadě měly poskytovat v domácím prostředí, formou asistence. Tak, aby člověk s jakýmkoliv handicapem mohl žít co nejvíce normální život. Velké ústavy daleko v lesích musí postupně zmizet. Domácí péče je z hlediska financování mnohem ekonomičtější. Velké ústavy jsou nepřirozené prostředí, nikdo z nás by tam nechtěl žít a všichni chceme umírat doma. Už nyní existuje státní koncepce, ale realizace je pomalejší, než by bylo záhodno.

Dalším důležitým bodem je v dnešní době tak diskutované sociální bydlení. Prosazuji princip housing first, bydlení jako základní potřeba. Větší podporu by si zasloužila dostupnost bydlení a dostupná forma přivýdělku – nabízejí řešení sociálních problémů. Sociální podnikání, práce na částečný úvazek a práce z domova nejsou zavedenou formou zaměstnávání.

Nicméně velkým problémem v oblasti sociální práce vnímám také nízkou prestiž povolání, chci se zasadit o destigmatizaci sociální práce, zavedení profesní komory, snížení byrokratické zátěže a zvýšení platů sociálních pracovníků. Mnoho dalších témat v této oblasti by si zasloužilo diskuzi a zájem veřejnosti.

V čem je Pirátská strana modernějším politickým subjektem než jiné a „služebně starší“ strany?

Co je „moderní“ v oblasti politiky? Řešit jen politicky populární témata, vzdávat se odpovědnosti, dávat trafiky, brát úplatky, vést neuvěřitelně předraženou předvolební kampaň, neprůhledné financování nebo selfie  na billboardech? Pokud ano, tak doufám a věřím, že Piráti takto moderní nejsou. Oceňuji, že principy které prosazuje Pirátská strana, uplatňuje sama na sobě, jako např. odvolatelnost členů, veřejné projednávání všeho co vás napadne na internetovém fóru, zveřejněný rozpočet, smlouvy atd. Zejména si vážím toho, že je to strana, která vznikla opravdu zdola, nikoliv rukou jednoho mocného muže. Možná i fakt, že nemá tak dlouhou tradici, je ku prospěchu a zárukou nezkorumpovatelnosti členů.

Jak byste stručně popsala či zhodnotila pirátskou kandidátku do Poslanecké sněmovny a její osobnosti?

Je svobodně volená v otevřeném dialogu, sestavená z lidí, kteří jsou odborníky na svou profesi, jsou vzdělaní a prosazují pirátské myšlenky. Dbali jsme při výběru na čistý štít kandidátů, různorodost jak věkovou, tak oborovou, ale i na zastoupení žen.

Z jakých důvodů by lidé měli volit Pirátskou stranu? Proč by jí na podzim měli dát důvěru?

Zejména je důležité, aby lidé vůbec šli k volbám a uvědomili si svou odpovědnost. Proč se mají rozhodnout právě pro Piráty? Rozsáhle jsem odpověděla už v předchozích otázkách. Stručně, protože Piráti jsou stranou liberální, pokrokovou z hlediska využívání moderních technologií, hájící práva menšin, občanské svobody a zdravé životní prostředí.

Autor: Miluš Kotišová

Štítky: #Plzeň #rozhovor #sociální #Vendula Machová

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.