Kauzy

Banky nemají mít přednost před SVJ při vyřizování dluhů

18. 04. 2017 | 2 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Skupina senátorů v čele s Jitkou Seitlovou chce odstranit nerovné podmínky mezi bankami a "obyčejnými občany", členy společenství vlastníků jednotek. Ti dnes nemají přednostní právo v uspokojování dluhů po svých neplatících členech. Senátorský návrh chce tuto situaci změnit, Piráti jej proto podporují.

Letenské náměstí

Společenství vlastníků, známější pod zkratkou "esvéjéčko", je dnes v Česku nejrozšířenější formou komunální správy bytových domů. V celé ČR existuje více než 60 tisíc SVJ, která spravují celkem přes 1,5 milionů bytů.

Častým problémem SVJ jsou ale neplatící vlastníci bytů, kteří, ať už důvodu osobní špatné finanční situace nebo důvodů jiných, neplatí svůj podíl na společné správě domu, energiích a fondu potřebných oprav. Jen v SVJ sdružených v některých větších asociacích nebo svazech, kterých je asi pětina celkového počtu, dosahují dnes dluhy po neplatičích částky přibližně 300 milionů Kč. Více než 100 milionů Kč tvoří pohledávky nevymahatelné. O situaci v ostatních 80 procentech SVJ, u kterých nejsou agregovány statistiky, se můžeme jen dohadovat. Nemáme ale důvod předpokládat, že je jejich finanční situace radikálně lepší.

Současná právní úprava neobsahuje dostatečné právní nástroje, které by umožňovaly ochranu práv těch, kdo do  fondu SVJ řádně přispívají. Vznik bytového spoluvlastnictví v domě vyplývá přímo ze zákona a jednotliví vlastníci bytů nemají žádnou možnost ovlivnit, kdo bude vlastníkem jiné jednotky v domě. Jsou fakticky nuceni ručit za závazky všech, i těch, kdo své dluhy nehradí.

Po přijetí nového občanského zákoníku (NOZu) a zrušení zákona o vlastnictví bytů jsou SVJ v nerovném postavení vůči tzv. zajištěným věřitelům. Zakoupí-li někdo byt v SVJ na hypotéku nebo úvěr, který následně není schopen splácet, v dražbě, exekučním nebo insolvenčním řízení budou přednostně plně uspokojeny pohledávky bank. Na pohledávky SVJ se často vůbec nedostane a zbylý dluh hradí ze svého platící členové SVJ. Tím se česká právní úprava liší od té v sousedních zemích: v Německu i v Rakousku jsou finanční zájmy SVJ v insolvenčním řízení ze zákona chráněny.

Velikost hypotečního trhu v ČR je dnes kolem 200 mld. Kč a český bankovní sektor je zdravý. Banky se nebojí hypotéky klientům poskytovat; naopak, chovají se natolik benevolentně, až má ČNB starost o přehřátí celého trhu. Není proto důvod, aby byly jejich finanční zájmy tak výrazně upřednostňovány před zájmy drobných vlastníků bytů.

Piráti proto podporují návrh zákona senátorky Jitky Seitlové (KDU) a dalších senátorů, kterým by SVJ získala přednostní právo uspokojení pohledávky do výše jedné čtvrtiny výtěžku z prodeje bytu neplatiče. Díky tomu, že s prodeji bytů exekutoři často otálí, tento zákon stále nezaručí, že SVJ dostane celou dluženou částku nazpět. Je to ale první krok k tomu, aby byly finanční zájmy řádně platících členů SVJ alespoň částečně chráněny.

Vít Šimral
Pirátský asistent v Senátu
garant Pirátů pro programovou oblast MPSV
tel. +420 606 202 985
vit.simral@pirati.cz

Odkaz na návrh zákona: www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/81920/68787
 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Vít Šimral

Štítky: #banky #byty #dluhy #Senát #SVJ #zákony

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.