Archiv

Jihočeským lídrem Pirátů se stal Lukáš Kolářík

02. 04. 2017
Sdílet na Facebooku Tweet

V internetové volbě si jihočeští Piráti zvolili za svého lídra Lukáše Koláříka (33). Jaký předvolební program budou Piráti na jihu prosazovat, co je pro ně důležité a s čím chtějí uspět? Nejen na to odpovídá právě zvolený lídr Lukáš Kolářík.

Lukáš Kolářík - web menší

Pokud byste se měl pár větami představit, co byste řekl?

Pocházím z jihočeského malebného městečka Katovice a z pracovních důvodů v tuto chvíli přebývám s rodinou v Písku. Jsem živnostník, starám se formou outsourcingu o telekomunikační síť místního poskytovatele internetu čítající tisíce bezdrátových a optických přípojek. Poskytuji poradenství v oblasti výpočetní techniky a rovněž tak její servisní služby a prodej. Spoluvlastním firmu poskytující konzultace v odvětví pokladních zařízení, jejich prodej a instalace. Jsem místopředseda zapsaného spolku Rally Fans Katovice, podílím se na organizování hudebních charitativních akcí. Jsem hrdým otcem tří dětí, které mi ukazují svět z té nejlepší perspektivy.

Jaké zásadní priority budou Piráti z jihu prosazovat při volbách do poslanecké sněmovny?

Ve sněmovních volbách se na jihu budeme držet pirátského celostátního volebního programu, který je v tuto chvíli těsně před dokončením a vychází z našeho dlouhodobého programu a vize. Nechci tedy předbíhat s konkrétnostmi. Za sebe můžu říci, že chci v kampani akcentovat klasická pirátská témata - transparentní státní správu, právo na informace, právo na soukromí a rušení zbytečných regulací.

Transparenci má dneska v programu každá strana, je to moderní a žádoucí. Kdo nemluví o transparenci, jako by ani nebyl. Jak se ale můžete sami přesvědčit, všichni kromě Pirátů ji používají pouze jako svůj vývěsní štít, ale skutek tak říkajíc utek. Když přijde na věc, hlasují všichni svorně proti, v lepším případě projednávaný zákon vykostí pozměňovacími návrhy. Podle mě je důležité, aby toky veřejných prostředků, tedy peněz vybraných do státní kasy, byly viditelné až do bodu, kdy se z nich opět stanou prostředky soukromé. Tedy do bodu, kdy jsou státem vyplaceny soukromým firmám za dodané služby nebo zboží. To umožní snadnou kontrolu toho, jak se s veřejnými prostředky hospodaří a výrazně se zmenší prostor pro korupci a dohazování zakázek svým předraženým kamarádům. Kde není důvěra, musí nastoupit kontrola.

Co se týče práva na informace, tam je to podobné. Veřejná správa by všechno projednávala nejraději v utajovaném režimu. Já to chápu, chtějí mít klid na práci a není pro ně žádoucí, aby jim do toho někdo „kecal“, natož se snažil jejich řešení vylepšit. Navíc by se také mohl někdo dozvědět, že cihly nakoupené na stavbu nové školy jsou 3x dražší než jejich tržní cena nebo třeba že jihočeský hejtman platí šéfovi nemocnic přes 600 tisíc korun měsíčně z veřejných peněz a ten mu za to staví rekreační domek na Lipně. Zjistit si základní informace je skoro nadlidský úkol. I v případě, že využijete zákona č. 106, jsou Vám házeny klacky pod nohy a vymýšlí se všemožné argumenty, proč Vám informaci nevydat. Tam kde již máme své zastupitele, je situace podstatně lepší. K informacím se dostaneme snáze, můžeme s nimi dále pracovat a odhalovat levárny. V některých městech po naší intervenci dochází k nahrávání jednání zastupitelstva. Občan, který je v době jednání zastupitelstva většinou v zaměstnání, tak má možnost se podívat ze záznamu a zhodnotit, jestli se volení zastupitelé rozhodují opravdu dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v jeho zájmu. Materiály na jednání zastupitelstva a Rady bývají dostupné týden před jednáním veřejně, občan tak má možnost se s nimi seznámit a včas interpelovat svého zastupitele. Z podnětu místopředsedy pražských pirátů Pavla Hájka vznikla tzv. mapa faktur, ve které jsou zveřejněny seznamy faktur všech radnic, které se k tomuto kroku odhodlali. Nyní je tam jíž většina krajských a okresních měst. Tady vidím velký posun dopředu. V některých městech, u nás na jihu například v Soběslavi, je to ale stále ještě tragédie. V tomhle máme před sebou ještě dlouhou cestu.

V čem je pirátský program jiný (kvalitnější) oproti jiným možná etablovanějším politickým stranám? Nabízí něco, co jiné partaje nenabízí?

Náš program je výjimečný tím, že jednotlivé programové body vznikají na základě velké diskuze nejen členské základny, ale také externích odborníků na danou problematiku. Někdy trvá i více než rok, než najdeme nad jednotlivými částmi programu konsenzus a do pirátského programu je zařadíme. Tento proces je, jak už to u pirátů bývá, transparentní a je možné zpětně dohledat, kdo, kdy a co navrhoval a jakým způsobem argumentoval. Piráti proto nenabízejí populistická hesla, která reagují na momentální náladu veřejnosti jako ostatní strany, ale promyšlená řešení, které většinou již bez problému fungují jinde ve světě. Také jako jediný náš program reflektuje posun civilizace do 21. století a počítá s věcmi jako robotizace výrobních procesů, respektive čtvrtou průmyslovou revolucí, automatizace veřejné správy či využití výpočetní techniky při styku občana s úřadem. Na našem programu je ale nejdůležitější, že ho tam kde již můžeme, opravdu prosazujeme. A to i z opozice, nevyměnili jsme ho za teplé místečko v koalici.

Základními pirátskými pilíři jsou přímá demokracie, transparentnost a sdílení informací ve svobodném prostoru při zachování osobních svobod člověka. Co by Piráti chtěli v tomto směru prosazovat na půdě sněmovny?

Rozhodně budeme nejprve chtít zvrátit stávající situaci, kdy stát vyžaduje čím dál více informací o občanech a používá k tomu různé prostředky, ať už je to EET, kontrolní hlášení, blokování webových stránek nebo narůstající možnosti vojenského zpravodajství sledovat více lidí bez soudního povolení. Zároveň budeme chtít sněmovnu otevřít občanům. Naši zastupitelé používají zcela běžně registr lobbistických kontaktů nebo veřejnosti přístupný diář. Lidé tak mají možnost nahlédnout, s kým se jimi zvolený zástupce stýká a na čem pracuje. A je to tak správně. Veřejné funkce jsou placeny z daní občanů a ti musejí mít možnost kontrolovat, zda za své peníze dostávají adekvátní výkony. V tom hodláme dále pokračovat a současně budeme vyvíjet tlak i na ostatní politické subjekty, aby tento postup začali aplikovat také.

V mých rodných Katovicích máme školu, zřizuje jí obec. Ta škola má svého ředitele, který ji řídí a je zodpovědný za její chod. Obec tohoto ředitele jmenuje a odvolává, rozhoduje o jeho odměňování, může šetřit stížnosti směřující proti němu a provádět kontrolu hospodaření celé této příspěvkové organizace. Pokud tento princip aplikujeme na naše státní zřízení a já si myslím, že aplikovatelný je, zjistíme, že zřizovateli České republiky jsou de facto její občané. Měli by tak mít stejné možnosti a přehled, jako jej má obec o škole, kterou zřizuje. Zastávám názor, že stát má sloužit občanům a ne opačně. Občané jsou zřizovatelé státu a mají mít nad jeho fungováním plnou kontrolu. Není možné, aby občan složitými postupy zjišťoval informace o fungování státní správy a bylo mu tajeno, jak se hospodaří se státními financemi. Tok veřejných peněz musí být transparentní a občany snadno kontrolovatelný! Přesně to hodlám po svém zvolení ve sněmovně prosazovat a změnit.

V čem je Pirátská strana modernějším politickým subjektem než jiné a „služebně starší“ strany?

Tak předně je třeba upozornit na to, že Pirátská strana není žádným nováčkem. Na české politické scéně fungujeme již osm let, a pokud se na to podíváte optikou celosvětovou, je to dokonce již let jedenáct. Jsme tedy starší a dalo by se říci i tradičnější politické uskupení než například TOP09 či ANO. Proč to říkám. Moderní nemusí pokaždé nutně znamenat nové.  Ve svém slova smyslu to znamená spíše současný oproti zastaralému nebo také vymezující se proti předchozím. Piráti jsou jediná politická strana reflektující posun společnosti do třetího tisíciletí a nástup nových technologií. Často slýchávám pojmy jako virtuální realita, viděl jsem to na síti, kyberprostor, surfování. V lidech stále přetrvává představa, že se jedná o dva oddělené světy. Že si můžou žit svůj běžný život a když chtějí, odskočit si žít ten virtuální. To už dávno neplatí. Moderní technologie nás obklopují doslova na každém kroku. Při cestě do práce nebo do školy, při cestě za zábavou, v našich telefonech, tabletech, automobilech, domech a dokonce i v domácích spotřebičích. Ty světy jsou již spojené. Velká část lidí, pokud chce zjistit odjezd autobusu nebo otevírací dobu obchodu, automaticky sáhne po svém mobilním zařízení nebo počítači. Tyto technologie, pokud se správně uchopí, mohou sloužit nejen jako zábava či zdroj informací, ale také usnadnit život mnoha lidem. Minulý měsíc jsem shodou okolností potřeboval dostat na jednání Rady města Písku nějaký dokument. Musel jsem kvůli tomu navštívit tři různé odbory ve třech různých patrech a dvou budovách. Tady vidím velký prostor pro zlepšení a využít při tom moderních technologií se samo nabízí. Obzvláště u Písku jako průkopníka chytrých řešení v ČR je to zarážející. Vládní strany v tomto směru žádnou činnost také nevyvíjí, jediné na co se zatím zmohli, jsou různé sledovací a represivní systémy nebo nákupy napůl funkčních, zbytečných a předražených softwarových řešení typu Open card, které se soutěží v podezřelých výběrových řízeních, pokud jsou vůbec vyhlášeny.

Dalším bodem, který nás výrazně odlišuje od politické konkurence je školství a celkově vzdělanostní společnost. Školský systém prodělal poslední reformu v dobách Marie Terezie. Doba se mění a potřeby dnešní společnosti a dnešních dětí jsou dále než kdy předtím. Nejsem sice v této věci odborník, ale je jistě potřeba, aby se i ve státním školství něco změnilo a rodiče se nemuseli spoléhat na soukromé školy či jiná řešení nahrazující nedostatečně pružné státní školství. Při pravidelném rozdělování moci po volbách je ministerstvo školství bráno jako méněcenné, téměř nutné zlo a na někoho vždycky doslova zbyde. Piráti to vnímají jinak a berou školství za stejně důležité jako třeba vnitro. Pro naši společnost je výhodné, aby každý člověk získal vzdělání, které mu umožní naplno rozvinout vlastní potenciál. Vzdělaný člověk má lepší předpoklady orientovat se v médiích, politice a životě vůbec. Proto je právo na vzdělání základním občanským právem. Žáci a studenti by se především měli naučit s informacemi logicky pracovat a samostatně tvořit a ne se do zblbnutí učit látku nazpaměť. Studium má připravit občany i na výzvy moderní společnosti, zařazeno by do něj mělo být také právní minimum, ochrana soukromí na síti nebo třeba základní finanční gramotnost.

Z jakých důvodů by lidé měli volit Pirátskou stranu?

Pirátská strana má program, který by měl oslovit všechny liberální voliče. Na rozdíl od ostatních stran Piráti tento program také dodržují, neapelují na voliče planými sliby, ale pracují na tom, aby se ho podařilo prosadit. Pravolevé rozdělení je překonané, jedni by nejraději regulovali vše a druzí nejraději nic. Myslím si, že k věcem se má přistupovat logicky a se selským rozumem. Něco třeba regulovat je a něco ne. Také proto možná býváme pro některé voliče neuchopitelní, někteří nás v diskuzích označují jako mladé levičácké komunisty a jiní jako dorostenecký oddíl TOP09 nebo ODS. Také se tam ale objevují lidé, kteří nám fandí a podporují, a těch je čím dál tím víc, což mi dělá velkou radost. Pojmy jako přímá demokracie, transparentní stát, svobodný internet, e-government, odstranění informačních monopolů či ochrana soukromí nejsou v pirátském podání jenom pojmy, ale stojí za nimi velký kus poctivé práce, kterou budou Piráti odvádět i nadále. Naše podpora neustále stoupá, máme 4 zastupitele na pražském magistrátu, mnoho zástupců v komunální politice, v Mariánských Lázních starostu. Lidé si můžou ověřit, jakou práci pro ně děláme, zjistit, jak by naše práce v parlamentu vypadala a jaký by z ní byl pro ně přínos.

Rád bych voličům vzkázal, aby se nebáli volit malé strany. Ty velké už měly šanci ukázat nám, co umí a popravdě to žádná hitparáda nebyla. Spíše to vypadá, že horší už to být nemůže.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Zbyněk Konvička

Štítky: #ČeskáPirátskáStrana #LukasKolarik #Piráti #VeřejnáSpráva #volby

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.