Komentáře

Senátoři ČSSD a ODS pravidelně zamítají protikorupční návrhy

17. 12. 2016
Sdílet na Facebooku Tweet

Libora Michálka vyhodnotila Rekonstrukce státu jako nejlepšího senátora, co se týče prosazování protikorupční legislativy. Protikorupční zákony nejen vždy podpořil, ale navíc sám navrhl znění zákona (konec trafik ve státních firmách), který vláda dosud nedokázala předložit. Nad rámec uvedených návrhů připravil i opatření na ochranu whistleblowerů a opatření posilující vymahatelnost práv na informace. Obě však Senát zamítl, proti hlasovali obzvláště senátoři z ČSSD a ODS. Stejně tak neprošly Michálkovy pozměňovací návrhy k zákonu o státním podniku a majetku České republiky, které požadovaly omezení výjimek pro ČEZ, omezení daňových výjimek pro fondy nebo omezení provizí pojistných zprostředkovatelů. 

Libor Michálek

Článek je shrnutím toho nejzajímavějšího z prvního prosincového čísla Senátních listů Libora Michálka, který působí jako senátor v městské části Praha 3 a částečně Praha 2, 9 a 10. Senátorem byl zvolen v roce 2012 za Piráty, Zelené a KDU-ČSL . Původně žádal o poskytnutí prostoru pro informování v Radničních novinách, ale jeho žádost zamítli. Rozhodl se proto vydávat vlastní listy, které budou shrnovat jeho činnost za období osmi měsíců jednoho roku. Informace o dosavadní činnosti lze nalézt na www.libormichalek.cz.

Zrušme trafiky

V desátém volebním období bylo v Senátu zřízeno téměř 30 funkcí místopředsedů výborů. Kromě toho jsou v Senátu zvýhodněně placené funkce předsedů výborů, předsedů podvýborů, předsedů politických klubů a samozřejmě funkce ve vedení Senátu.

Situace došla tak daleko, že Senát tvoří z většiny funkcionáři. Například Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu má 8 funkcionářů z celkového počtu 13 členů. Obsazování vedoucích míst přitom neprobíhá transparentně. Šéfové největších klubů se dohodnou, jak se místa obsadí, a je vymalováno. Když jsem si dovolil systém kritizovat, bylo mi řečeno, že jsem politicky odepsaný a že nebude brán vážně žádný návrh, který by předložil klub s mou účastí.

Co s takovým systémem? Nabízí se odpověď: „Zrušit systém.“ Už pan Čapek byl názoru, že politické strany jsou největším nebezpečím pro demokracii. Straníci často připomínají maturanty, kteří na plese tančí s plachtou na peníze. Při tanci nicméně nezní „money, money, money“, ale „funkce, kluby, strany“. Potřebujeme osobnosti, které zemi nebudou tahat do stran, ale budou vést zemi vpřed.

Senát po 20 letech. Zrušit? Změnit? Zachovat?

A co třeba odpolitizovat a zprofesionalizovat?

Rovnoměrnému profesnímu zastoupení by pomohla volba expertů přímo do devíti specializovaných senátních výborů. Pokud by v každém výboru bylo 9 profesionálů s několikaletou praxí v oboru, hodně by to zvýšilo kvalitu Senátem přijímaných zákonů. Kandidátní listiny zpracované profesními nebo odborovými organizacemi by navíc mohly být pro celou republiku stejné. Volba expertů, kteří nejsou spojeni s politickými stranami, by mohla zvýšit důvěru občanů, že se ke změnám zákonů bude přistupovat více koncepčně. 

Parlament by měl také konečně schválit zákon o obecném celostátním referendu. Expertní senátní výbory by pak mohly navrhovat otázky v oblastech, které jsou i mezi profesionály předmětem sporu. Myslím si, že v případě skutečné medializace sporných otázek by se „probudili“ i občané, kteří se o celospolečenské dění dosud příliš nezajímali. Museli by nicméně věřit, že jejich hlas má nějaký význam. Výsledek referenda by tedy měl být pro zákonodárce závazný. 

Čistá Trojka

Prostřednictvím stránek cistatrojka.cz můžete nahlásit problém s veřejným osvětlením, poškozenou lavičku, chybějící sáčky na psí exkrementy, nepořádek na dětském hřišti a další nežádoucí jevy v městské části Praha 3. Jde o skvělý nápad, jak vyčistit ulice kolem nás. Projekt podporuji a věřím, že i ostatní městské části brzy využijí tento nenáročný způsob, jak zlepšit místo, ve kterém chceme spokojeně žít. 

Hlavní nádraží má mít nový podchod

Konečně se dává do pohybu příprava výstavby nového podchodu na hlavním nádraží. V této chvíli se vede územní řízení, v němž bude důležité stanovisko odboru památkové péče na Magistrátu hlavního města Prahy. Národní památkový ústav totiž zatím nevydal kladné stanovisko. Osobně jsem v této věci jednal se zástupci Českých drah, zástupci Správy železniční dopravní cesty i městské části. Optimistický výhled je, že do konce roku 2018 by mělo být ukončeno stavební řízení. Přesné datum zahájení stavby bude záviset na rozsahu prací na jiných projektech na hlavním nádraží. Podchod má spojovat hlavní nádraží s Prahou 2 a 3 – s ulicemi Seifertovou na Žižkově, Mánesovou a Španělskou na Vinohradech.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Libor Michálek, Vít Šimral

Štítky: #Čistá trojka #Libor Michálek #politické trafiky #Rekonstrukce státu #Senát #Senátní listy

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.