Kauzy

Je dobojováno, první jihlavské referendum je neplatné

02. 12. 2016 | 1 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Souběžně s letošními krajskými volbami 7. a 8. října se v Jihlavě konalo vůbec první referendum, které spoluiniciovala členka Pirátů Michaela Vodová. Referendum se skládalo ze tří otázek týkajících se postavení spalovny a třídění odpadu. Zúčastnilo se ho  ale pouze 25 % oprávněných voličů (9 622 lidí), takže je neplatné. Dvě třetiny účastníků (6 500 hlasů) však řekly jasné ano lepšímu třídění a vystavění spalovny odmítly. 

Jihlavské referendum

Nízká účast je částečně výsledkem protikampaně ze strany vedení města. Magistrát zastrašoval lidi, kteří omylem podepsali návrh referenda vícekrát, vysokými pokutami, očerňoval iniciátory referenda a snažil se konání referenda odvrátit kasačními stížnostmi i žalobou u ústavního soudu. Někteří voliči dokonce dosvědčili, že přímo členové volebních komisí je nabádali, aby do vedlejší místnosti, kde se hlasovalo o referendu, vůbec nechodili. Naštěstí se však zdá, že spalovna se v Jihlavě přesto nepostaví.

Níže zveřejňujeme prohlášení Vladimíra Havlíčka, člena přípravného výboru pro konání referenda.

Vážení spoluobčané, je poctivé v krátkosti zrekapitulovat naše společné tříleté úsilí o konání prvního referenda v Jihlavě s cílem vzbudit v občanech aktivní zájem o dění v Jihlavě, k němuž bezesporu patří problematika odpadů. Zároveň chci velmi poděkovat všem těm z vás, kteří naši snahu podpořili a kteří se referenda zúčastnili.

Impuls k mému angažování se v dané věci byl velmi prozaický. Jednak skokové zdražení poplatků za odpady o 40 % a zejména velká angažovanost představitelů města ve věci výstavby obří spalovny odpadů (dále jen „ZEVO“) na území Jihlavy. V tom argumentace k dané věci, kdy si město chtělo realizací tohoto projektu vyřešit teplárenství náhradou 11 plynových kotelen teplem ze ZEVO, kde je ovšem majoritním vlastníkem rakouská firma. A to i za cenu, že by se Jihlava stala smetištěm nejen celé Vysočiny.

Otázky referenda se někomu zdály nesmyslné a velmi kritizované byly zejména ze strany města. Jejich logika spočívala v předpokládaném zavedení účinného motivačního systému, který by ve výsledku vedl k podstatnému snížení podílu dále nevyužitelného odpadu a konci úvah o výstavbě ZEVO. Nezávadnost otázek potvrdily i soudy.

Byl to nakonec soud, který po bezprecedentním odmítnutí vyhlášení referenda jihlavským zastupitelstvem současně s obecními volbami v roce 2014, konání referenda nařídil. Referenda se bohužel zúčastnilo z požadovaných 35 % voličů pouze 25 %. Oproti tvrzení radnice, že lidé referendum ignorovali, konstatuji viditelný nezájem Jihlavanů o dění v jejich městě, který se projevil i v jejich nízké účasti jak v obecních, tak i krajských volbách.

Ano, radnice může slavit své vítězství. Neplatné referendum je i výsledkem snah jak jejího politického vedení, tak i bezohledného „servisu“ některých úředníků sloužícího k dehonestaci iniciátorů referenda a odrazení občanů od účasti v referendu. Na tuto skutečnost, aktivně zaštítěnou tajemníkem panem Dohnalem, jsem poukázal formou stížnosti ministerstvu vnitra.

Co je dle mého názoru na celé věci pozitivní: Politické vedení radnice si muselo a do budoucna bude muset uvědomit, že jsou tady občané, se kterými je třeba jasně a bez farizejství vést dialog o problémech města. Její úředníci by měli být dbalí etického kodexu svého chování. Pokud jde o samotný problém, kterým je výstavba ZEVO na území Jihlavy, troufám si říci, že tento odezněl, protože protagonistům jeho výstavby šlo pouze a jenom o takové zařízení, které by svojí kapacitou bylo schopno vytápět spolu spravovanou topnou soustavu v Jihlavě.

Věřím, že i přes neplatnost referenda bude město usilovat o zajištění co největšího podílu tříděného odpadu zejména pak vhodnou stimulací těch, co chtějí třídit. Tedy nejen snížením poplatků rodinám návštěvníků sběrných dvorů o dalších 5 Kč na osobu, ale i těm, jejichž mobilita končí u nejbližších sběrných nádob. To vše ve výsledku sníží náklady případný odvoz odpadu do ZEVO v jiných regionech v budoucnosti.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Vladimír Havlíček

Štítky: #Jihlava #referendum #spalovna #třídění #Vysočina

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.