Archiv

Pirátské dvanáctero 2: Techno...? Technologie!

09. 07. 2011
Sdílet na Facebooku Tweet

Pokračujeme v představování Pirátského dvanáctera, jak jsme ho načali v úvodním článku. Dneska se musíme vyrovnat s novým fenoménem. Tím fenoménem je rozvoj technologií. Politika už se prostě nemůže tvářit, že žijeme v éře pergamenu a ručního opisování knih. Moderní společnost už máme, teď chceme moderní zákony!

printedcurcuit
V předchozím díle jsme vysvětlili, že společenským důvodem vzniku Pirátských stran byla neschopnost starých struktur reagovat na rozvoj technologií. Staré struktury nepochopily, že s příchodem okamžitého mobilního spojení a internetové generace se podstatně změnil koncept přítomnosti i sociálních vztahů. S přáteli můžeme být v kontaktu kdykoliv se nám zachce, diskuse probíhá kdykoliv a kdekoliv.

Člověk se sžil s technologiemi, které považuje za svoji prodlouženou ruku. A člověka hodně naštve, když mu stát nebo korporace tuto ruku přeřezávají, až někdy plandá jen na malém kousku, jako když úplně nedoříznete při krájení zeleniny. Nejde jenom o dostupnost informací pro vzdělávání a zábavu, která je v moderní společnosti samozřejmostí. Nepochopení technologií znamená vážné překážky i pro bezpečnost, lidské soukromí a byznys.

Druhý bod Pirátského dvanáctera tedy jasně vytyčuje, jak by měl stát přistupovat k technologiím:

Jasný záměr: Stát nesmí technologie zneužívat, ale využívat

Pirátský program pro informační společnost řeší problémy, které staré struktury zvládnout neumějí nebo nechtějí. Vlády států musí přestat nové technologie zneužívat ke sledování lidí a údržbě starých monopolů, a začít je využívat ke svobodnému přístupu k informacím, lepšímu vzdělávání a účinnější ochraně soukromí.

Piráti tak nevnímají technologie jako hrozbu, ale jako příležitost. Klišé? Bohužel nikoliv. Podívejme se na Internet, který umožnil, aby prakticky veškerá činnost veřejné správy probíhala pod kontrolou veřejnosti, aby měli přístup ke všem smlouvám, zakázkám, rozhodnutím a písemnostem, které vznikají za peníze státu. Jsou to totiž naše smlouvy, naše rozhodnutí, naše zakázky a naše peníze. To bylo dřív zcela nemyslitelné. Pro staré struktury současné vládní koalice i opozice je to nemyslitelné stále.

Druhý příklad technologie, která je nepohodlná? Technologie BitTorrent umožňuje efektivní a decentralizované sdílení velkých souborů. Tím umožnila lidem snadno sdílet velké balíky informací, jako jsou filmy, hudební alba a e-knihy. Díky technologickému rozvoji získalo více lidí přístup k vědomostem a zábavě. Politici musí pochopit, že demokratizace vzdělání a zábavy není problém, který by museli „řešit“. Je to pozitivní důsledek technologického rozvoje.

Piráti si ovšem uvědomují, že nové technologie mohou být zneužity. Řešením však není bránit vývoji těchto technologií a zakazovat je, ale informovat lidi o tom, jak s těmito technologiemi zacházet, aby zbytečně neztráceli soukromí nebo se nevystavovali nebezpečí pronásledování. Tak jako tak je komunikace přes Internet vždy bezpečnější než osobní komunikace, co se týče násilníků a jiných zvrhlíků, protože ji prostě vždy můžete okamžitě ukončit. Pro nevhodný obsah existuje vždy tlačítko zavřít a řada serverů navíc nabízí vlastní nástroje. Mnohem větší nebezpečí hrozí na Internetu od státu, který chce kontrolovat svoje občany, a od korporací, které chtějí jejich peníze.

Státy technologie často zneužívají

Stejně ale najdeme opinion-makery, kteří by například seznamování teenagerů přes Internet nejraději zakázali. Částečně jde o nepochopení nových technologií. Pravým důvodem těchto pokusů je snaha získat moc v tomto novém prostoru, který vládu nemá, protože ji nepotřebuje. Jako Piráti věříme, že Internet funguje bez státních zásahů dobře a budeme ho před nimi bránit. Problémem je totiž pokus Internet monopolizovat, nikoliv fakt, že si teenageři píšou přes ICQ. Naposledy jsme to viděli, když Piráti zorganizovali všeobecný odpor proti cenzuře Internetu, která měla být zdrojem zisku tuzemských sázkových společností.

Když jsme přijímali Pirátské dvanáctero, stát ještě vyžadoval po internetových poskytovatelích a mobilních operátorech, aby sledovali svoje zákazníky, uchovávaly údaje o jejich pohybu půl roku a předávali je státu na vyžádání. Tato nebezpečná „norma“ byla naštěstí zrušena ústavním soudem jako protiústavní. Takový počet odposlechů, které byly v Česku za šmírovacího zákona, neprovozovala ani komunistická StB. Nepochybně se však tyto pokusy sledovat vlastní občany vrátí, protože jde o evropskou směrnici. Tato směrnice byla přijata téměř bez diskuse kvůli takzvané válce proti terorismu. Válka proti terorismu byla jen falešná záminka a Pirátské strany na celém světě prosazují, aby neustálé sledování veškeré komunikace mobilních telefonů a Internetu skončilo.

Druhým příkladem, jak vlády států zneužívají nové technologie, jsou nespravedlivá omezení přístupu k informacím. Před několika měsíci jsem začal psát svoji bakalářskou práci z fyziky. Chtěl jsem fyzikální veličiny označit podle státní normy, ale ouha! Normu bych si musel koupit u nějakého úřadu. Například s českými technickými normami (ČSN) obchoduje Metrologický úřad, který je prodává za velké peníze, ačkoliv mají lidé povinnost se jimi řídit. Navíc jsou normy poskytovány jen těm, kdo mají konkrétní operační systém (MS Windows) a vyžadují instalaci programu, o němž uživatel vlastně ani nemůže vědět, co dělá. To je proti všem poučkám, že základní podmínkou na normu je, aby ji mohli její adresáti poznat. Jde o typický informační monopol udržovaný starými strukturami. Vracíme se 2500 let nazpátek mezi římské kněží (pontifiky), kteří prodávali právní poradenství, protože právo bylo tajná nauka a zákony nebyly sepsané a zveřejněné. Takový monopol na informace je v moderní společnosti prostě neudržitelný a během několika let se nepochybně najde někdo, kdo všechny normy zveřejní na Internetu a přes Torrenty, ať už si stát bude tvrdit, že to je nezákonné nebo ne.

Klíčové tedy je, abychom nové technologie vzali jako výzvu a začali je využívat ke svobodnému přístupu k informacím, lepšímu vzdělávání a účinnější ochraně soukromí. Takové využití přinese prospěch všem lidem, nikoliv jen několika vyvoleným.

Autor je členem člen komise pro kopírování a Internet Pirátské strany.

Fotografie: BotheredByBees, flickr.com, Creative Commons.

  Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Jakub Michálek

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.