Archiv

Josef Janů: Musíme hledat programovou shodu s ostatními stranami

14. 11. 2016 | 2 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

V neděli 6. listopadu podepsali Piráti společně se zástupci ANO, ODS, HNHRM a jedním členem SPO koaliční dohodu v Karlovarském kraji. Znamená to faktický restart kraje, který má řadu neřešených problémů. Trápí jej odliv mladých lidí a zadluženost, v předpočtu na osobu druhá největší v ČR, ale i nedostatek slušné práce. Požádali jsme budoucího krajského radního Josefa Janů o rozhovor.

Josef-Janu-koal.smlouva.jpg

Pojďme rovnou k věci: Karlovarští Piráti i Piráti na celorepublikové úrovni si to pěkně slízli poté, co jste podepsali kolalici, v níž sedí také člen SPO...

Samozřejmě tu jde o srážku s realitou. Pokud máme dokázat, že nejsme jen protestní stranou, ale opravdovou alternativou na politické scéně, musíme hledat programovou shodu s ostatními zvolenými subjekty. Alespoň do té doby, než vyhrajeme volby s 50% podílem hlasů. Do krajských voleb jsme šli s jasnou vizí přerušit 16 let trvající vládnutí ČSSD se všemi negativními důsledky prorůstání politiky do všech oblastí fungování kraje. Snaha stávajícího vedení tomu zabránit vyústila v nutnost získat alespoň jeden hlas a po důkladném zvažování a diskusích byl do koalice přizván pan Bradáč z SPO. Jsem přesvědčen, že až opadne prvotní údiv a možná i nesouhlas s tímto krokem, a my budeme mít možnost ukázat konkrétní kroky, celkově se naše rozhodnutí ukáže jako prospěšné. Jak pro kraj, tak pro Pirátskou stranu.

V jaké kondici přebíráte Karlovarský kraj?

Karlovarský kraj je snad vyjma zalesněné plochy a úbytku obyvatelstva uváděn na posledních místech všech vydávaných statistik, včetně transparentnosti. Tudíž jsme asi ideálním místem, kde můžeme modelově ukázat zavedení transparentnosti, tedy jednoho ze základních bodů programu Pirátů. Navíc díky odborům, které nám mají být svěřeny, máme šanci provést rychlé a viditelné změny k lepšímu.

Jak se cítíš ve své nové životní roli, pár dní po podpisu koaliční dohody? Nemáš obavu, že tě to "semele"?

Nemám pocit žádné velké životní změny. Na vysoké škole jsem aktivně prožil už rok 1989, mám za sebou 10 let aktivistického, komunálního a regionálního snažení v zastupitelstvu i mimo něj. Ve svém blízkém okolí jsem viděl pár vzletů a pádů. Ve své profesi jsem projektoval a dohlížel nad stavbami za miliony i za půl miliardy. Navíc jsem celý život hráč, trenér i bafuňář kolektivních sportů. Takže i současný stav zcela samozřejmě považuju za kolektivní úspěch a jestli se hraje okres nebo liga, mne s blížícím se pátým křížkem asi nerozhodí. :)

Už jste zveřejnili koaliční dohodu Karlovarského kraje?

Připravuji její vložení do Pirátského registru smluv.

Jakou agendu máš na starosti a co budou tvé první kroky v úřadu krajského zastupitele?

Pokud ustavující zastupitelstvo  22. listopadu odhlasuje vznik nové rady, měl bych se stát radním pro regionální rozvoj a informatiku. Jedná se o obory, se kterými jsem byl v častém kontaktu a tak přicházím do profesně i personálně známého prostředí. Vzhledem k tomu, že se průběžně zajímám o dokumenty územního rozvoje, mám představu o naskočení do jedoucího vlaku a v rychlém sledu upravených parametrů jízdy. Kraj vlastní velké množství podkladových materiálů a nyní je nutné je sumarizovat, představovat vize, co nejdříve zapojit odbornou i laickou veřejnost, prezentovat výstupy a řídit se dle nich.

Co přesně je myšleno heslem Uživatelsky přívětivý kraj?

Kraj, kde nemáš strach svůj problém řešit. Kraj, který tě sám upozorní a vyzve, když máš možnost získat jeho pomoc. Povede tě krok za krokem k jejímu získání a případnému vyúčtování. Kraj, kde budeš chtít žít, být aktivní a pomáhat ostatním.

Jak chcete zapojit občany do rozhodování?

Prvním krokem je zabezpečit přístup k informacím a vytvořit skupiny odborné a laické veřejnosti, které mají zájem o aktivní nebo alespoň pasivní přístup k diskusím o krajských tématech. Příkladem může být snaha vytvořit víceletá grantová schémata v kultuře nebo sportu, kdy je potřeba získat maximální odezvu od subjektů pohybujících se v dané sféře.

Dalším krokem jsou konkrétní diskusní fóra jak na webu, tak v reálném světě. Jedním z cílů by mělo být vyčlenění části grantových prostředků a jeho participativní rozdělení. Díky svěřenému odboru informatiky Piráti zřídí zkušební participativní rozpočty i elektronická referenda. Budou nejdříve probíhat v tématických skupinách a začnou se hledat cesty pro jejich obecnější rozšíření.

Karlovarský kraj by se tak mohl stát v tomto směru lídrem a poskytnout sdílené zkušenosti pro budoucí úspěšné pirátské posádky v dalších regionech nebo i na vládní úrovni. 

Jaké pirátské priority jsou tobě osobně nejbližší?

Svoboda jednotlivce, osobní odpovědnost a tolerance k druhým. A to zdůrazňuji nedílně. Užívat si osobní svobody dokážeme téměř všichni. Být zodpovědní za svá rozhodnutí, tam už to občas skřípe, ale najít v sobě pokoru a akceptovat práva druhých je dost častým problémem. K tomu nám dopomůže přístup k informacím, chuť s nimi pracovat a skládaní svého obrazu Světa.

Kterou kauzu v Karlovarském kraji považují Piráti za nejostudnější a kterou byste rádi co nejdřív otevřeli?

Asi to vyhraje spolupodíl krajských politiků na čerpání prostředků z regionálního programu ROP Severozápad. Kdy se "podařilo získat" pokutu v řádu 2,5 miliardy korun. Pokud se chceme podobných průšvihů vyvarovat, musí se jasně prokázat, jaké chyby se staly a kdo je udělal. Jak mají občané věřit politikům, když politici nechtějí, aby jim bylo vidět pod ruce? Jsme jen a pouze volenými správci majetku nás všech a podle toho se musíme chovat.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Věra Marušiaková

Štítky: #Karlovarský kraj #Krajské zastupitelstvo #Transparentnost

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.