Kauzy

​Co s ní? Piráti k průmyslové zóně v Týně nad Vltavou

25. 05. 2016 | 3 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Již uběhlo mnoho vody od doby, kdy jsme začali informovat o výstavbě průmyslové zóny. Událo se mnoho a jakousi tečkou bylo mimořádné zasedání zastupitelstva města (viz minulý článek ve Vltavínu). K tomuto palčivému tématu se nám ozvalo mnoho běžných občanů. Tímto bychom rádi všem poděkovali za zájem o veřejná témata a ochotu obohatit veřejnou debatu v tomto směru. Dovolíme si malou rekapitulaci hlavních událostí a argumentů.

Týn_z_vrchu

Vše začalo nečekanou zprávou, která se objevila na počátku roku – město občanům sdělilo, že se chystá investovat do průmyslové zóny. Rozhodlo tak bez jakýchkoliv dotací či bez účasti jiných než městských subjektů. Finanční účast neveřejného sektoru je prakticky nulová. Načež současná vládnoucí koalice (ODS, KDU-ČSL, p. Štětka a „nezávislý“ p. Eisenvort) schválila vyčlenit na tuto stavbu mnoho milionů z rozpočtu města, ještě pro letošní rok. To naši městští zastupitelé zvládli ještě před tím, než byly zpracovány jakékoliv oficiální podklady, jako například plán stavby či něco tak základního jako projekt samotný.Všechny argumenty pro jsme pak mohli souhrnně slyšet na mimořádném zastupitelstvu města, podívejme se na ně tedy podrobně.

Starosta Šnorek projekt hájil a prohlašoval, že je dlouhodobě ve strategických plánech města, čili že se jedná o prastarý dluh, který je v koaliční smlouvě zakotven. Tedy projekt, se kterým se počítá více než šest let, má být letos realizován. Bez jakékoliv oficiální přípravy, diskuze s občany nebo podobných demokratických „zbytečností“ máme před sebou rozhodnutou výstavbu v hodnotě několika desítek milionů korun, která zatíží městský rozpočet na několik let. Nicméně je prý vše v pořádku, protože se s tím počítá několik let. Město nemá – po šesti letech! - připravený projekt, plány, na počátku roku dokonce ani nebylo zadáno vypracování základních dokumentů. Nevíme jak Vám, ale nám tu něco nesedí.

​Jak je to vlastně s cenovou nákladností? V průběhu doby různě oscilovala, nyní se „zastavila“ na 79,2 milionech korun s DPH – i zastánci průmyslové zóny opatrně přiznávají, že to je poměrně vysoká částka. Ovšem tvrdí, že bude ve skutečnosti levnější. Obhajoba současné podoby projektu uvádí hned několik bodů, proč to vlastně s cenou není tak zlé. První stojí na myšlence, že současná cena je „tabulková“ a pomocí soutěže se ji podaří snížit. Jedná se o sezónní druh práce – silnice, osvětlení, kanalizace a podobně se v zimě staví těžko. Stavební firmy touto dobou mají již nasmlouváno – proč by se „praly“ o další zakázku, když již mají letošní sezónu nasmlouvanou? V případě počátku výstavby již letos je nejpravděpodobnější, že se firmy naopak budou muset „popohnat“ vyšší provizí, aby vůbec byly ochotny se na projektu podílet ještě letos (a přeorganizovávat své plné kalendáře). Většina zadavatelů takovéhoto typu zakázek se nechová diletantsky a věci připravuje dlouhodobě dopředu – včetně patřičných smluv, výběrových řízení a příprav takových projektů. Dále jsme se mohli dozvědět, že to vlastně nebude tak drahé, protože město si finance vypůjčí od Bukovské vody, ve které má výrazný podíl. To je sice hezké, nicméně účet se nesníží. Další zase tvrdí, že cena bude nižší, protože naše městská Teplárenská zaplatí teplofikaci za několik milionů korun. Městská Teplárenská je akciová společnost většinově vlastněná městem. Takováto investiční činnost rozhodně sníží výnosy z jejích zisků (které jdou akcionářům, tedy většinově městu). Nemluvíme ani o tom, že zisk Městské teplárenské je generován z plateb občanů města za její služby. Tedy všichni, kteří využívají služeb této společnosti, se budou nepřímo finančně podílet na výstavbě průmyslové zóny.

V době jara a jarních srážek se obyvatelé Havlíčkovy ulice potýkají s tím, že kvůli srážkám mají pravidelně zaplavené (nejen) sklepní prostory. Jedná se o dlouholetý problém, který radnice neřešila. Nyní jsme se dozvěděli, že při přípravě průmyslové zóny se na zmíněné myslí a díky stavbě bude problém vyřešen. Takovýto „argument“ považujeme za vyslovenou sprosťárnu. Odvod srážkové vody a ochrana majetku občanů má být prioritou číslo jedna, je ohromnou ostudou města a všech jeho představitelů, že problém není dávno vyřešen. Takto si někteří pánové berou obyvatele Havlíčkovy ulice za rukojmí – buď budete mít průmyslovou zónu za zadkem, nebo vám pravidelně voda zaplaví pokoj. Vyberte si sami, občané. Toto vydírání z principu odmítáme.

Velké téma je nezaměstnanost a její snížení. Zástupci města i firem se dušují, že průmyslová zóna přinese mnoho nových míst. Na nových pracovních pozicích mají být údajně zaměstnáni lidé z Týna a nejbližšího okolí. Naše pochybnosti, které jsme již vyslovili dříve, jsou prý liché. Firmy údajně nemají problém s počtem zaměstnanců a jsou schopny zaplnit nově vzniklá místa pracovníky z nejbližšího okolí. Toto tvrzení nám připadá poněkud prazvláštní. Pokaždé, když se vracíme z ČB do Týna, potkáváme těsně před městem náborové billboardy, které „lákají“ na práci ve firmě Richmont s.r.o.. Proč se neustále hledají noví pracovníci? Pokud chybí již teď, nebudou chybět čirou náhodou i po rozšíření výrobních kapacit firem? Myslíme si, že potřeba získávat stále nové a nové pracovníky pramení z konkurence na trhu práce – na obdobných pozicích, jako nabízí Firmy Richmont s.r.o. a TÜNKERS-CZECH s.r.o., dostávají pracovníci v  ne-týnských firmách výrazně vyšší platy, mnohdy i příspěvek na dopravu. Není divu, že mnoho místních odchází z týnských fabrik například do Českých Budějovic či Písku. Pí Sudová (ODS) je toho názoru, že mladí lidé odcházejí z města, protože tu není práce, což prý průmyslová zóna změní. Je pravda, že mladí lidé z našeho města odcházejí, ovšem důvod není v nedostatku práce, ale v nedostatku kreativní, kvalitní a dobře zaplacené práce. Neznáme příliš lidí, kteří by stáli o to dělat špatně placenou monotónní práci. Nejen mladí lidé stojí o kreativní a spravedlivě ohodnocenou práci. Piráti dlouhodobě prosazují znalostní ekonomiku, která je typická pro vyspělé státy. Nechceme, aby naše město bylo manufakturou, naopak usilujeme o podporu vzniku pracovních míst, která jsou kreativní, jejich náplň je smysluplná a hlavně pomáhá osobnost člověka rozvíjet.

Z výše uvedeného usuzujeme, že někdo má velký zájem na tom, aby průmyslová zóna byla vystavěna co nejdříve. Město a jeho občané z ní nějaký zisk pravděpodobně mít budou, nicméně v žádném případě tak veliký, jak se nás někteří snaží přesvědčit. Obáváme se, že rozhodnutí o výstavbě zóny není primárně řízeno obecným blahem, ale blahem partikulárních zájmů podnikatelských subjektů a osob na ně navázaných. Odmítáme, aby o takovémto projektu rozhodovali lidé, kteří mohou mít z výstavby přímý finanční zisk. Stejně tak odmítáme netransparentnost celého procesu a nulovou snahu zapojit občany do rozhodování o významné části městkých financí. Podíváme-li se na argumenty pro, jsou v lepším případě děravé jak cedník, v horším zcela plavou na vodě. Co s ní? Stavět, nestavět? Zastáváme názor, že současná podoba projektu, jeho projednávání a řešení (zj. v oblasti financí) je netransparentní, průběh je chaotický a tlak na bleskovou výstavbu zcela neadekvátní. Dosavadní postup lze jen těžko označit za demokratický. Vypadá to spíše, že skupina privilegovaných si „došla na radnici“ a nadiktovala, co „město bezpodmínečně potřebuje“. V současné podobě projekt připomíná socializaci nákladů (vše zaplatí město a jeho občané) a privatizaci zisku (který získají soukromé firmy, z nichž některé ani nesídlí v Týně a část z „jejich“ daní jde mimo rozpočet Týna nad Vltavou). Přičemž celospolečenský pozitivní dopad je zde velmi sporný, respektive není ani z poloviny tak úžasný jak je veřejnosti oficiálně prezentováno.

Pokud má projekt pokračovat a přitom fungovat na skutečně demokratickém podkladu, musí být mnohé změněno. Na projektu se musí nezanedbatelným finančním dílem podílet i subjekty, které na něm mají své finanční zájmy. Pokud se budou podílet rozumnou finanční částkou na výstavbě infrastruktury, jsme pro výstavbu. Nicméně současnou zcela netransparentně vyjednanou podobu financování, která znamená, že vše zaplatí město, městské firmy a občané města, odmítáme. Tímto apelujeme na všechny představitele města, podnikatelské subjekty a občany města k opravdovému dialogu a spravedlivému finančnímu řešení projektu. Město a jeho rozpočet tu není od toho, aby zajistil větší bohatství a komfort podnikům a jejich majitelům, nýbrž od prospěchu všech občanů, tedy i těch méně majetných, kteří nejsou privilegovaní.

Článek vyšel v květnovém čísle Vltavínu.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Bc. Jan Novák, Simon Kostadinov

Štítky: #Česká Pirátská strana #Jihočeský kraj #korupce #Piráti #Průmyslová zóna #Týn nad Vltavou

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.