Archiv

Scribus - lodička pro úplné začátečníky

07. 01. 2016
Sdílet na Facebooku Tweet

Milí čtenáři, dovolte trochu osvěty. Budeme občas zveřejňovat výukové materiály pro práci se svobodným softwarem. A protože licence Pirátských listů je svobodná, budeme rádi, když si návody zkopírují i odbornější servery. První přichází na řadu Scribus, program, ve kterém jsme vytiskli naše noviny. Začínáme 3,2,1...

Lodička z papíru

Krok za krokem, bez nejasností a tápání. Tento návod je psán velmi podrobně až polopaticky a naučí vás několik velmi užitečných triků, abyste rychle pronikli do fantastických možnosti programu Scribus, kterým můžete vytvářet profesionální tiskové výstupy. Udělejte si efektní a milý upomínkový předmět za 5 minut práce.

Trochu topologie na začátek

Abychom lépe pochopili, co budeme dělat, vezmeme papír A4 a složíme z něj lodičku. Tužkou si na ni popíšeme, co kde je. Když ji pak rozložíme (zkuste si, není to tak triviální, jak se zdá!), vidíme jednotlivé přehyby. Z nich zrekonstruujeme celou síť. Při tom zjistíme, že část viditelného povrchu lodičky je i na druhé straně papíru. Vypadá to nějak takto:

rozvinutá síť lodičky

Žlutými čarami jsou naznačené přehyby papíru, barevně jsou vyplněné všechny viditelné plochy.

Modré oblasti, které jsou nejvíc viditelné, jsou boky lodičky. V případě, že ji máte úplně "spláclou", vlastně ani nic jiného vidět není. Pokud ji pootevřete, jsou vidět i vnitřní strany trupu (zeleně) a středová "plachta", z jedné souvislé strany červeně, z druhé půlené strany fialově. Textové popisy jsou orientovány na složené lodičce směrem dolů.

To, co zůstalo bílé, není na lodičce vůbec vidět. Můžeme zde proto umístit "tajnou zprávu". Dobře se k tomu hodí plocha uprostřed první strany. Vlivem toho, že přehyby papíru nejsou nikdy přesné a mají nenulový poloměr, musíme počítat s určitou tolerancí. Zvláště na středové plachtě je potřeba navrhnout jistý překryv a vytisknout kus objektů "navíc".

Vlastní výroba

Otevřeme Scribus. Pomocí dialogu Nový dokument vytvoříme dvoustránkový list. Vpravo nastavte Výchozí jednotka na milimetry (mm). Všechny vzdálenosti budeme počítat v milimetrech.

Dialog

Kromě toho nastavte počet stránek na dvě a zkontrolujte, zda máte nastaven rozměr A4. Nastavení okrajů v tomto případě není důležité.

Nyní nastavíme vodítka, která určí průsečíky a hrany. V menu stránka → Ovládání vodítek se otevře tento dialog

Dialog

Pomocí tlačítka přidat vytvoříme 3 vodorovná a jedno svislé vodítko.

Vodorovné Svislé
43.500
148.000
253.500
105

Ještě než okno zavřete, klikněte na něm dole na tlačítko Použít pro všechny stránky, ušetří to práci. Dále přejdeme k hlavnímu oknu. V dolní části menu stránka zaškrtneme položku Magnetická vodítka, čímž zajistíme, že při kreslení pomocných čar budou jejich koncové body ležet přesně na průsečících.

Přehybové čáry se nemusí tisknout a nemusely by se tedy ani kreslit, ale slouží jako základní síť pro orientaci při umisťování všech objektů. Kreslí se buď pomocí menu Vložit → Vložit čáru, nebo pomocí horké klávesy L (malé). Ta funguje, když je aktivní hlavní okno Scribusu a není v editačním módu. Z něj se případně vyskakuje klávesou Esc

Dialog F2

Nakreslíme šikmé čáry podle úvodního obrázku. Pamatujte na to, že končí na průsečících vodítek s okrajem papíru, nikoliv okrajem (modrým) tiskové stránky (sazebního obrazce). Aby čáry nerušily při další práci, přebarvíme je na žlutou či jinou nenápadnou barvu. To provedeme tak, že při focusu na jedné čáře stiskneme F2. Tím se aktivuje okno Vlastnosti. (Viz obr.)

Nejspodnější lišta na něm jsou Barvy. Na ni klikneme a vybereme ikonu štětce, která znamená u všech objektů obrys, jen u čáry ji samotnou, viz červené označení. Ze seznamu níže vybereme nějakou vhodnou barvu a klikneme na ni. To je vše, nemusíme nic potvrzovat, čára změní barvu instantně (bez nutnosti něco potvrzovat).

Aniž bychom okno zavírali, klikneme na další čáru v hlavním okně na stránce. Nyní stačí jen kliknout na barvu ve stále otevřeném okně Vlastnosti, a je hotovo. Tento způsob rychlého přebarvování více objektů je příjemný a pohodlný. Pokud nejste spokojeni se žlutou barvou a zdá se vám stále ještě příliš rušivá, je možné nad seznamem barev snížit její odstín na libovolnou hodnotu, třeba 23 %. Čára pak bude jen slabě viditelná.

Nakreslete všechny čáry na první stránce a zůstaňte na ní. Stiskněte Esc, aby nebyl žádný objekt aktivní. Poté pomocí Ctrl+A vybereme všechny objekty na stránce a zkopírujeme je Ctrl+C. Aktivujeme na druhou stránku (kamkoliv na ni jen tak klikněte) a vložíme Ctrl+V. Všechny čáry se zkopírovaly na druhou stránku přesně v původním rozložení dle okrajů.

Boky lodi

Jejich pozici vidíme v topologickém nákresu jako modrou plochu, pomocné čáry ji na našem díle jasně vymezují. Protože je snadnější přizpůsobit text obrázku, než naopak, umístíme jako první obrázek. Stáhněte si logotyp a uložte do pomocného adresáře, kamkoliv, kde o něm budete vědět.

Ke vložení můžeme využít menu Vložit > Vložit obrázkový rámec, nebo klávesu I (image), ale ne v editačním modu, kdyby to nešlo, stiskněte Esc a zkuste znovu. Kursor se změní na křížek s ikonou obrázku. Klikneme na místo, kde chceme mít roh obrázku a táhneme na protilehlý roh. Tím se vymezí předpokládané místo, kam obrázek umístíme. Vypadá jako červený obdélník vyplněný křížem z úhlopříček, tak zvaný rámec. Nyní máme opět dvě možnosti, jak doň umístit obrázek. Buď zmáčknout Ctrl+I, nebo pravým myšítkem a vybrat Vložit obrázek. Obojí otevře dialog pro výběr souboru, vyberte tedy ten, který jste si před chvílí uložili. V obdélníku se objeví logotyp.

obrázkový rámec

Na přesné místo ho můžeme posunout pomocí myši, pohybujeme celým rámcem. Pravým myšítkem zvolte přizpůsobit obrázek rámci a můžete myší měnit i jeho velikost, aby byla "tak akorát". Obrázek umístíme doleva do té horní modné plochy, je vymezená zleva šikmou čárou přehybu a shora vodítkem.

Bok lodi doplníme textem. Dáme Esc, abychom nebyli v editačním modu a stiskneme T, pořípadě zvolíme univerzálnější způsob přes menu Vložit → Vložit textový rámec, myší jej vymezíme, raději větší než menší. Poté stiskneme Ctrl+T, čímž otevřeme okno Editor textů. Lze to i přes kontextové menu Upravit text. Do textového pole napíšeme třeba:

Křižník za svobodu internetu a ochranu soukromí

Klikneme na zelené zaškrtávátko nebo Ctrl+W (write), čímž Editor textů zavřeme, a vidíme, že písmo je příliš malé. I když u takto malého dokumentu se to zdá zbytečné a mohli bychom písmo nastavit přímo v editoru, lepší je použít styly. K tomu je vyhrazená klávesa F3. Ta otevře okno Správce stylů. Nemusíme vytvářet ani nový styl, prostě jen nastavíme základní styl kliknutím na Default Paragraph style (nebo někdy Výchozí styl odstavce). Dvojklikem se aktivuje nastavovací oblast, kde se můžete vyřádit, nastavit se toho dá opravdu hodně. V tuto chvíli se soustředíme na dva parametry: Velikost písma a řádkování.

Okno Správce stylů

Velikost se nastaví na záložce Styl znaku (nastavíme 21 pt). Řádkování se nastavuje hned na první záložce Vlastnosti, dáme třeba 27pt. Po kliknutí na Aplikovat vpravo dole se můžeme ihned podívat na výsledek v hlavním okně.

Zbývá dodělat nápis na vnitřním boku lodičky, který se nalézá na papíře nad tím, co jsme právě vytvořili a je vzhůru nohama. Známým postupem stiskneme EscT, myší vytvoříme rámec, Ctrl+T a do Editoru textů napíšeme třeba větu, která navede k tajné zprávě: Rozložením lodičky zjistíte více. Editor uzavřeme Ctrl+W a ještě dorovnáme text na požadované místo nahoru. Teď ho potřebujeme otočit vzhůru nohama. K tomu opět použijeme velmi užitečné okno Vlastnosti, klávesa F2. Úplně horní lišta je nazvaná X, Y, Z a nastavují se tam poziční údaje. Poslední z nich je Otočení, v něm je defaultně nastaveno 0.0°. Pod tím je pětibodový symbol vedle nápisu Střed otáčení. Zkontrolujte, aby aktivní bod byl prostřední, není-li, klikněte naň. Hodnotu Otočení přepíšeme na 180°. Tak jednoduché bylo otočit text! Pravděpodobně se otočením trochu změnila poloha textu, takže ji myší upravte dle libosti.

Při této příležitosti si ukážeme další možnost "okna F2". Čtvrtá lišta na něm se zove Text, po její aktivaci najdeme celou řadu možností pro text. Je zde i pět ikon pro zarovnání textu, my klikneme na druhou zleva, což je zarovnání na střed. Zarovnání jsme mohli udělat už v editoru textů, během jeho prvního psaní, kliknutím na druhou ikonku uprostřed nahoře.

otočený nápis

Stejného efektu bychom dosáhli i pomocí stylů, čili "okna F3". Kdy použít F2 a kdy F3? Styly se vyplatí použít tam, kde nastavenou vlastnost použijeme na více místech, nebo třeba v celém dokumentu. Nastavení F2 použijeme naopak v individuálních a jedinečných případech.

Nyní máme celou horní část papíru hotovou. Možná vás napadlo, že dolní část je svým rozložením objektů stejná, jen je středově symetrická, čili otočená. Toho využijeme k elegantnímu triku. Stiskneme Shift a myší klikneme na všechny tři objekty, abychom je společně označili. Poznáte to tak, že se vytvoří růžová oblast ohraničující všechny vybrané objekty.

Teď stačí použít zprofanovanou kombinaci Ctrl+C nebo, kdo má rád neortodoxní přístup, jde přes menu Úpravy → Kopírovat. Zůstaneme na stejné stránce a použijeme Ctrl+V (Úpravy → Vložit - zde časem přijdete na to, že jsou možnosti mnohem větší). Zdánlivě se nic nestalo, protože objekty se vložily na stejné místo stejné stránky, jen do vyšších hladin, což není vidět. Ale po přemístění myší o kousek dolů vykouknou ty původní objekty zpod nich a vidíme tedy, že akce byla úspěšná. Aniž bychom objekty odznačovali (jsou stále vybrány všechny tři), v okně Vlastnosti (F2) celou skupinu opět otočíme o 180° a myší přesuneme a dorovnáme na správné místo. Kliknutím mimo skupinu (nebo Esc)zrušíme označení a tím máme první stránku hotovou.

Seskupení a rozeskupení

Označíme-li více objektů, pracujeme s nimi jako se skupinou, ovšem jen do chvíle, kdy se toto společné označení zruší například kliknutím myši vedle. Chceme-li skupinu zachovat déle, použijeme z menu objekt → Seskupit, nebo praktičtější klávesovou zkratku Ctrl+G (Group). Tu si zapamatujte. Seskupení lze zrušit opačným postupem, tedy rozeskupením Ctrl+Shift+G. Seskupovat lze nejen objekty, ale i další seskupení, a to kaskádově ve více krocích. K seskupení můžeme přiskupit další objekty nebo seskupení. Při zpětném rozeskupování se kaskáda ruší v opačném pořadí, než vznikala.

Ještě je dobré vědět, že bezprostředně po rozeskupení zůstávají objekty označené. Nejlépe to pochopíte, když si pár objektů kaskádově seskupíte a opět rozeskupíte, sledujte, jak se mění vzhled a růžová barva objektů.

Střední část lodičky

Na trojúhelníkovou "plachtu" se dobře hodí kulaté logo, které si stáhněte a uložte. V hlavním okně Scribusu se přesuneme na druhou stránku papíru, kde máme přeneseny ohyby. Zde snadno najdeme trojúhelníkovou oblast pod středem papíru. Ten má souřadnice (X;Y) [105;148], což si budeme pamatovat. Pomocí EscI vložíme obrázek loga (Ctrl+I a vybrat), nahrubo ho myší napozicujeme a aktivujeme okno F2.

geometrie loga

Chce to trochu šikovnosti a přemýšlení. Kulaté logo musí být přesně v ose trojúhelníkové oblasti a musí být velké tak akorát, aby se vešlo. Pomohu vám a pokud máte originální obrázek, nastavte v okně F2 tyto hodnoty:

X-Poz: 105.000 mm 
 Y-Poz: 178.000 mm 
 Šířka: 40.000 mm 
 Výška: 40.000 mm 

Dejte pozor, abyste měli aktivní ten prostřední čudlík pod číselnými údaji, jak je Střed otáčení! Z čísel vyplývá, že svislá (Y) vzdálenost středu obrázku od středu stránky je 178 - 148 = 30 (mm), vodorovná (X) je nula, osa obrázku je přesně v ose papíru. Vidíme, že ona pětice bodů, díky které si můžeme určit, který bod považujeme za vztažný, je velice užitečný nástroj.

logo

Máme tedy umístěno logo na té části "plachty", která je vcelku. Druhá strana bude větší oříšek. Skládá se ze dvou polovin, ale ty k sobě u reálné lodičky zcela nepřiléhají, mezi nimi se v záhybech tvoří jakési lůno, kde by prosvítal nepotištěný papír a vypadalo by to neprofesionálně. Proto umístíme logo i do něj. Vnitřní část lůna je na papíře symetricky umístěná vůči stávajícímu logu. Toho využijeme.

Kliknutím logo aktivujeme a zkopírujeme Ctrl+CCtrl+V, myší posuneme nad střed a pomocí F2 nastavíme nové hodnoty. Opět zkontrolujte, máte-li aktivní střední čudlík dole. Střed obrázku nyní bude ve stejné vzdálenosti od středu, ale souřadnice se musí odečíst, tedy Y = 148 - 30 = 118 (mm). K tomu nastavíme ještě otočení, bude tam tedy:

X-Poz: 105.000 mm 
 Y-Poz: 118.000 mm 
 Šířka: 40.000 mm 
 Výška: 40.000 mm 
 Otočení: 180.0° 

Máme teď dvě loga symetricky umístěná dle středu papíru. Zbývají nám ještě dvě poloviny loga, která vytvoří druhou stranu plachty. I tato dvojice bude středově symetrická a bude kolmá na stávající dvojici. Tento zdánlivě zapeklitý problém má překvapivě jednoduché řešení. Klikneme na horní logo a s podrženým Shiftem i na dolní, a pomocí Ctrl+G vytvoříme jejich seskupení. Zkopírujeme a aniž bychom se zdržovali, aktivujeme F2. Zkontrolujeme, že střed seskupení leží na středu papíru [105;148] a nastavíme otočení na 90°. To je všechno. Ano, až tak nestoudně instantní a primitivní to bylo. Čtyřlístek log se na nás optimisticky usmívá.

Šetříme toner

V tomto stavu je lodička hotová a stačilo by ji vytiskout a složit. Ale výsledek naší práce si zaslouží, abychom jich vytiskli stovky, tisíce. V takovém případě se vyplatí netisknout černé plochy, které nejsou vidět. Dolní logo bude jediné vidět celé.

U boků stačí jen polovina loga, ta spodní, i když je dobré nechat vytisknout trochu víc, protože přehyby papíru nejsou přesné a nemají nulový poloměr. Z předchozího postupu je máme aktivní a seskupené. Rozeskupíme Ctrl+Shift+G, aktivujeme jedno z nich (Esc klik) a v okně Vlastnosti (F2) aktivujeme lištu Obrázek (třetí odspodu). Tím se vyjeví přepínač se dvěma polohami: Volná změna velikostiPřizpůsobit obrázek rámci, který je zapnut. Přepneme na Volnou změnu.

Nyní se chování objektu změnilo. Můžeme myší uchopit horní hranu uprostřed a táhnout směrem dolů. Tím se okraj posune, oblast se zmenší, ale logo zůstane na původním místě bez změny velikosti. Dotáhneme okraj pár milimetrů nad vodítko, aby z něj ubyla necelá polovina. Totéž provedeme u druhého vodorovného loga.

Stejný postup (rozeskupit, volná změna, myš) uplatníme u horního svislého loga, zde postačí nechat jen několikamilimetrový svislý pruh, odpovídající šířce štěrbiny lůna. Zde může dojít k tomu, že vlivem přehybů nebude na složené lodičce tento pruh ve správné výšce. Nezbývá než si lodičku zkusmo vytisknout, pečlivě složit a podle skutečné odchylky v lůně upravit výšku pruhu blíže nebo dále od středu.

finální

Závěr a co jsme nestihli

Posledním krokem je vygenerování PDF. Před tím můžeme smazat pomocné žluté čáry, pokud podle nich nechceme skládat (klik +Del). Mohli bychom sice tisknout přímo ze scribusu, ale z hlediska univerzálnosti PDF je prakticky vždy lepší následující postup:

Použijeme Soubor → Exportovat → Uložit jako PDF. V následném dialogu ještě na kartě Barva nastavíme výstup na Tiskárna, ostatní volby můžeme nechat defaultní. Výsledkem bude PDF, které si můžeme oboustranně vytisknout na domácí tiskárně nebo ho poslat profesionálům či donést do kopycentra, kde ho vytisknou přesně, třeba sto kopií navlas stejných.

Vynechali jsme tajnou zprávu, která se může umístit na první stranu dokumentu mezi Y souřadnice 100 a 196. Může tam být milostný dopis nebo propagační leták, může být otočen v libovolném směru, to vše záleží jen na vaší kreativitě.

Předpokládal jsem, že nejste úplní začátečníci s grafickými programy. Pokud ano, možná jste nevěděli, že ve Scribusu a všech svobodných grafických programech se kolečko myši používá k zoomování. Ctrl + kolečko od sebe je zvětšení (přiblížení), Ctrl + kolečko k sobě je zmenšení (oddálení). Stisk kolečka a jeho držení potom umožní táhnout celým dokumentem po displeji a dostat se tak na jiné místo, které chceme editovat.

ke stažení

lodicka.pdf Hotová lodička k tisku
lodicka.sla dokument ve scribusu
lodicka2017a Lodička 2017
Stáhnout scribus
Fórum Scribus (CZ)

Další díl

Tvoříme noviny

Většina uvedených postupů se dá ve Scribusu udělat i jiným způsobem, třeba pomocí kontextového menu místo okna F2. Dokonce by se stejný dokument dal udělat i jiným programem, třeba jako Inkscape, GIMP nebo Libre office. Ale Scribus je na to nejvhodnější a dělá se to v něm nejpohodlněji a nejpřesněji. Kromě toho je na takové úkoly stavěn. Lodička byla hračka, ale dají se tvořit i velké plakáty, kalendáře, knihy a noviny. Jistě se na to těšíte.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Roj

Štítky: #návod #scribus #software #tutorial

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.