Archiv

Výzva poslancům KSČM: Schvalte Registr smluv ve sněmovní verzi

23. 11. 2015
Sdílet na Facebooku Tweet

Předseda zastupitelského klubu Pirátů Jakub Michálek napsal v souvislosti se schvalováním návrhu Registru smluv v Parlamentu České republiky otevřený dopis poslancům z KSČM. Hrozí totiž, že právě komunisté na nadcházejícím hlasování Poslanecké sněmovny podpoří senátní návrh Registru smluv, který bude bezzubý. Piráti podporují návrh sněmovní, který by se naopak mohl stát rozhodným nástrojem v boji proti korupci. 

Sovětský počítač - náš vzor!

Vážené paní poslankyně, vážení poslanci,

jmenuji se Jakub Michálek a píšu vám ohledně zákona o registru smluv. Vystudoval jsem práva, již od roku 2010 se věnuji svobodnému přístupu k informacím. Nyní pracuji jako zastupitel Pirátů v hlavním městě Praze. Spolupracujeme zde se všemi zastupiteli včetně komunistů. Mimo jiné jsme navrhovali, aby zastupitelstvo v roce 2014 projednalo zveřejňování smluv, kde nás podpořili i komunisté, a tento návrh následně schválila Rada hl. m. Prahy. Takže v Praze máme pokrok ve zveřejňování smluv, ale zdaleka ne takový, jak by bylo správné. 

Jako zastupitelé se vůbec nedostaneme k velkému počtu smluv, které uzavřely městské obchodní společnosti, jako jsou Dopravní podnik, Pražská energetika nebo Pražská plynárenská. Platný zákon o svobodném přístupu k informacím - který sněmovna oproti návrhu kdysi schválila bez sankční části a bez nezávislého přezkumu - je neúčinný a v praxi nám dává jako zastupitelům pouze možnost soudit se o informace (máme nyní několik žalob). Mezitím z uzavřených smluv žijí různí kolibříci a jejich kamarádi apod.

Narazil jsem v této souvislosti na vyjádření vašeho poslance pana Klána, podle něhož může být registr smluv pro fungování našeho státu nebezpečný a zcela jistě čekají někteří západní pozorovatelé jako Velvyslanectví USA v Praze nebo Americká obchodní komora.  S argumenty uvedenými v předmětném článku se vzhledem k velké zkušenosti v oblasti práva na informace za posledních 5 let (několik precedenčních sporů, zpracování návrhů v legislativě, vědecká pojednání apod.) nemohu ztotožnit, protože jsou buď nepodložené nebo nepravdivé. 

1) Sněmovní návrh zákona neumožňuje zveřejnit jiné informace, než které jsou již dnes komukoliv dostupné na základě žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vycházeje z platného právního řádu návrh nemůže přinést nebezpečí našemu státu ani nemůže zpřístupnit obchodní tajemství západním pozorovatelům, neboť plně přebírá ochranu obchodního tajemství podle stávajícího zákona.

2) Ze zkušenosti zastupitele vím, že komunální, a to pochopitelně i opoziční zastupitelé potřebují pracovat se smlouvami uzavřenými městem nebo obcí, které také mají ze zákona kontrolovat. Pokud pan poslanec Klán uvádí, že registr smluv zvýší byrokracii obcí, tak já jako zastupitel si spíš myslím opak, tj. že sněmovní verze zákona sníží administrativu spojenou s přístupem k informacím, neboť úředníci nebudou muset vyřizovat individuální žádosti o přístup ke smlouvám od jiných úředníků nebo zastupitelů a žádný úřad nebude muset kontrolovat dodržování zákona. 

3) Podle pana poslance Klána může dojít k tomu, že uveřejněné smlouvy budou zneužitelné buď konkurencí na trhu nebo kyberzločinci a dovolává se přitom řady případů z minulosti. O tom, že obchodní tajemství zahrnující konkurečně významené obchodní skutečnost, je zákonem nadále chráněno, jsem psal již pod bodem 1. Co se týče kyberzločinců, kteří by zneužívali zveřejněné smlouvy, musím říci, že ani na Slovensku, ani v praxi měst, která zveřejňují smlouvy, jsem se nesetkal s žádným takovým vážným případem. Rovněž tento argument považuji za zavádějící a nesprávný.

4) Pan poslanec Klán se mýlí též v tom, že na Slovensku se zveřejňují pouze smlouvy týkající se veřejných zakázek. Podle zákona č. 211/2000 Z. z., o slobode informácií, se povinně zveřejňují všechny smlouvy uvedené v § 5a odst. 1 s výjimkou výslovně vyloučených ze zveřejnění.

5) Pan poslanec Klán se rovněž ptá na to, kdo bude provádět anonymizaci smluv. To je otázka věru nadbytečná, neboť se postupuje úplně stejně jako podle zákona č. 106/1999 Sb., který tu již 15 let platí! Odstraňovat údaje o obchodním tajemství společnosti bude tato společnost nebo obecně ten, kdo smlouvu do registru zasílá, neboť nikdo jiný nemůže bez dalšího vědět, co by se mělo odstranit. 

6) Navrhovaná kontrola ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je zcela nereálná, protože Úřad je už tak zahlcen svojí agendou a řízení u něj trvají dlouhou dobu, natož aby kontroloval zveřejňování smluv.

Zároveň mi přijde naprosto nevěrohodné až bizarní spojovat idologicky návrh zákona o registru smluv se zájmy Velvyslanectví USA nebo Americké obchodní komory. Jde zejména o zájem nás všech občanů, aby konečně veřejná správa byla vskutku veřejná a na veřejných smlouvách se nepřiživovali lidé jako Ivo Rittig. Výše uvedené důvody zbuzují dojem, že jsou pouze zástupné a že komunisté v rozhodujících chvílích podporují špatné zákony a nekalé zájmy pod zcela absurdními záminkami. Jsem přesvědčen, že smysluplná diskuse se musí držet na odborné úrovni a měla by být opřena o věcné a správné argumenty.

Dovolte mi ještě jednu poznámku: Moje přítelkyně studuje antropologii na Univerzitě Karlově a jezdí do vesnice Pinciná na Slovensku, která má 249 obyvatel. Přesto starostka této malé obce umisťuje smlouvy na webové stránky obce. Čeští antropologové jezdí zkoumat zvyky a mravy v této obci. Co se týče zveřejňování informací, tak je na tom i tata malá zapadlá obec lépe než Česká republika. Senátoři a poslanci, kteří nesouhlasí s principy zákona o registru smluv, by se tam měli jezdit učit. 

Závěrem mi dovolte apelovat na vás, abyste přehodnotili odmítavé stanovisko svého klubu ke sněmovnímu návrhu zákona o registru smluv, neboť klíčové veřejně uváděné důvody jsou věcně nesprávné, a podpořili návrh zákona o registru smluv ve sněmovní verzi, který je zpracován na vyhovující odborné úrovni, zahrnuje celou řadu kompromisních opatření (netýká se malých obcí) a žádný negativní dopad na národní podniky ani jiné subjekty u něj reálně nehrozí. Naopak je podle mého názoru jedním z mála účinných opatření ke zveřejňování státních, obecních a jiných veřejných smluv. 

S pozdravem

Jakub Michálek

 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Jakub Michálek

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.