Kauzy

Louka za 150 milionů

18. 11. 2015
Sdílet na Facebooku Tweet

Pražský výbor pro územní rozvoj 21. května odložil projednání změny územního plánu, díky které by developer­ská společnost Central Group zvýšila cenu svého pozemku v Komořanech zhruba na 150 milionů korun. Pikantní je, že oko­lo roku 2000 byl pozemek oceněn na 109 989 Kč.

Louka v Komořanech, výřez z Územního plánu

Celý příběh začal restitucí. Pan RP zís­kal od Pozemkového fondu ČR jako kompenzaci za pozemek v Michli, na kte­rý měl původně nárok, louku v Komo­řanech. Odhadní cena louky byla výše zmíněných 109 989 Kč. Pro korektnost je třeba uvést, že michelský pozemek, za který byla komořanská louka náhradou, byl oceněn na 1 585 843 Kč. Pan RP byl rád, že má aspoň něco a s vyrovnáním souhlasil. Zřejmě v roce 2004 se na pana RP obrátila developerská společnost Central Group. Nabídla mu, že zařídí změnu lou­ky ve stavební parcelu. Plán byl následují­cí: Pan RP obdrží za louku 1 000 000 Kč a v případě, že projde změna územního plánu, obdrží od společnosti Central Group dalších 53 392 500 Kč (plus něko­lik milionů navíc díky inflační doložce). Central Group za těchto vynaložených 53 milionů Kč získá pozemek, který má hodnotu odhadem 140 až 160 milionů Kč (tato částka vychází z cenové mapy, sou­sední stavební parcely mají hodnotu 3950 ­₋ 4550 Kč za metr čtverečný a to při vý­razně nižší zastavěnosti než co plánuje Central Group). 

Pan RP souhlasil a 17. 6. 2009 s Central Group podepsal smlouvu o prodeji svého pozemku. Central Group zintenzivnila své snahy o prosazení změny a byla úspěšná. Bohužel až moc. Po veřejném projednání změny 15.1. 2010 byla přijata připomínka Central Group, aby se kód míry využití území zvýšil z C na E. Zatímco kód C umožňuje stavět maximálně trojpatrové budovy s půdní vestavbou, kód E umožňuje postavit podlaží šest. Central Group chtěla na předmětné louce postavit sídliště šestipodlažních budov o 446 by­tech, navzdory tomu, že přes ulici stojí jen rodiné domy. To přirozeně vyvolalo ob­rovský odpor místních. Bémova garnitura se ovšem s názory místních obyvatel příliš nemazala a tak zastupitelstvo 26. 3 2010 schválilo obrovský balík změn územního plánu včetně té komořanské jediným hla­sováním. 

Se změnou se ovšem nesmířila městská část Praha 12, která ji nakonec dala k sou­du. Čtvrtého února 2014 dal městský soud v Praze městské části za pravdu a změnu zrušil kvůli chybějícímu veřejnému projednání úpravy kódu C na E. Toto roz­hodnutí potvrdil i Nejvyšší správní soud. Central Group tak v rukou zůstala jen lou­ka, za kterou už možná zaplatila přes 50 milionů korun původnímu majiteli, pro­tože změna v roce 2010 prošla, což byla smluvní podmínka pro vyplacení peněz. 

V tomto bodě se tedy nacházíme dnes. Central Group se smířila s tím, že kód využití území zůstane C a snížila počet bytů v projektu na 201. Developer dokonce za­čal vyjednávat i s městskou částí, které slíbil desetimilionový dar, pokud schvá­lení změny podpoří. Otázkou je, zda to stačí. 

Výsledkem změny v případě jejího schválení stále bude celá řada negativních jevů. Místní obyvatelé přijdou o hojně vy­užívanou louku, zhorší se už dnes kata­strofální dopravní situace v Komořanech (ulice Komořanská je každé ráno ucpaná) a navýší se nároky na už dnes nedosta­ tečnou občanskou vybavenost. 

Prvního června změnu projednalo zastu­pitelstvo MČ Praha 12, které požádalo o přerušení projednávání změny až do chvíle, než se vyřeší dopravní situace v místě. Konečné rozhodnutí o osudu lou­ky na Šabatce tak zřejmě padne až za několik let, a v rukou ho bude mít celo­pražské zastupitelstvo. Osobně mám za to, že zamítnutí navrhované změny by byla skvělá výchovná lekce pro jednoho z nej­větších pražských developerů a dobrý od­strašující příklad pro další agresivní lobbisty změn územního plánu do bu­doucna. Pražské zastupitelstvo má jedi­nečnou příležitost deklarovat, že "Tady není developerovo".

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Mikuláš Ferjenčík

Štítky: #Pirátské listy 2015

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.