Archiv

Svoboda panoramatu: Europoslanci a Evropská komise netuší, co všechno je komerční

24. 06. 2015 | 7 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Česká média si tentokrát výjimečně spletla jedno důležité téma s bulvární europtákovinou a na přelomu týdne informovala o boji kolem svobody panoramatu v Evropském parlamentu. Na tyto zprávy pak reagovala Evropská komise i europoslanec Svoboda, že prý je to celé fáma, protože případná změna zákonů by se týkala jen komerčního použití a ne fotek z dovolené na Facebooku.

Cenzurované Atomium

Europoslanec Svoboda je jedním z poslanců, kteří hlasovali pro pozměňovací návrh, který ohrožuje svobodu panoramatu, a ve výše uvedené tiskové zprávě uvádí následující:

Zprávy hovoří i o tom, že bude zakázáno sdílení na facebooku. Stejně jako Pavel Svoboda, i další členové jeho výboru JURI jsou toho názoru, že umístění amatérských snímků chráněných děl na facebooku nelze považovat za komerční užití, protože zde není profit – je tudíž absurdní, aby byl někdo stíhán.

Bohužel pro nás občany ale soudy při rozhodování zvažují jen ty názory zákonodárců, které jsou výslovnou součástí příslušných zákonů. Rád bych tedy europoslance s výše uvedeným názorem upozornil, že umístění amatérských fotek z dovolené na Facebook a jiné sociální sítě je ve skutečnosti mnohem komerčnějším užitím, než si myslí. Podívejme se, co komerční sociální sítě uvádějí o licencích k uživatelskému obsahu ve svých podmínkách.

Facebook

2. 1. Pro obsah chráněný právy k duševnímu vlastnictví, jako jsou fotografie a videa (obsah podléhající duševnímu vlastnictví, DV), nám výslovně udělujete následující oprávnění, v souladu s vaším nastavením soukromí a nastavením aplikací: udělujete nám nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou bezúplatnou (royalty-free) licenci na použití veškerého obsahu podléhajícího DV, který zveřejníte na Facebooku nebo v návaznosti na něj (Licence k DV). Tato licence k DV končí, jakmile svůj obsah podléhající DV odstraníte ze svého účtu, s výjimkou případů, kdy jste tento obsah sdíleli s ostatními (pokud jej také oni neodstranili).

5. 1. Nebudete na Facebooku zveřejňovat obsah ani podnikat žádné kroky zasahující do práv jiných osob nebo jinak porušující zákon.

9. 1. Povolujete nám použít vaše jméno, profilovou fotku, obsah a informace ve spojení s komerčním, sponzorovaným nebo souvisejícím obsahem (například značku, která se vám líbí), který poskytujeme nebo zprostředkováváme. To kupříkladu znamená, že nás tímto opravňujete, abychom mohli za poplatek firmám nebo jiným subjektům zobrazovat vaše jméno nebo profilový obrázek s vaším obsahem nebo informacemi, aniž bychom vás museli jakkoli finančně odškodnit. Pokud jste pro svůj obsah nebo informace vybrali konkrétní skupinu příjemců, budeme při použití vaši volbu respektovat.

Z výše citovaných tří bodů z podmínek Facebooku dohromady vyplývá, že máte povinnost Facebooku zajistit bezplatnou přenositelnou licenci na komerční užití veškerého svého obsahu. Tučně zvýrazněný text potvrzuje, že vaše fotky budou využívány komerčně. Pokud bude někdo žalovat Facebook kvůli vašim fotkám z dovolené, tak vám sice nehrozí soud, ale počítejte s tím, že vám Facebook zablokuje účet a všechny fotky vymaže.

Twitter

V posledním odstavci bodu 5 podmínek Twitteru se píše následující:

You are responsible for your use of the Services, for any Content you provide, and for any consequences thereof, including the use of your Content by other users and our third party partners. You understand that your Content may be syndicated, broadcast, distributed, or published by our partners and if you do not have the right to submit Content for such use, it may subject you to liability. Twitter will not be responsible or liable for any use of your Content by Twitter in accordance with these Terms. You represent and warrant that you have all the rights, power and authority necessary to grant the rights granted herein to any Content that you submit.

Česká verze podmínek bohužel není k dispozici, ale píše se zde v podstatě totéž, co v podmínkách Facebooku. Pasáž o komerčním použití je opět zvýrazněna tučně. Je tu navíc pouze dodatek, že pokud nahrajete obsah, ke kterému nemůžete udělit komerční práva, můžete za to nést i právní následky.

YouTube

5.6 Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost (a že YouTube nenese žádnou odpovědnost vůči vám ani jakékoliv třetí straně) za jakékoliv porušení svých závazků plynoucích z těchto Podmínek a za následky jakéhokoliv takového porušení (včetně jakékoliv ztráty či škody vzniklé společnosti YouTube).

7.4 Tímto prohlašujete a zaručujete, že máte (a po celou dobu užívání Služby budete mít) veškeré licence, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby mohla společnost YouTube použít váš Obsah pro účely poskytování Služeb společností YouTube a jinak používat váš Obsah způsobem zamýšleným Službou a těmito Podmínkami. Rovněž tímto prohlašujete, že váš Obsah nezahrnuje žádná práva třetích osob, na něž se vztahuje autorskoprávní ochrana, k nimž nemáte licence, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby mohla společnost YouTube použít váš Obsah.

7.7 Souhlasíte s tím, že Obsah, který předkládáte v rámci Služby, nebude obsahovat materiál, který je předmětem jakýchkoliv autorských práv třetích stran, nebo materiál, který je předmětem jiných majetkových práv třetích stran (včetně práv na ochranu soukromí nebo práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech), pokud nemáte formální licenci nebo povolení od zákonného vlastníka nebo nejste jinak právně oprávněni daný materiál zveřejnit a udělit společnosti YouTube licenci uvedenou v bodu 8.1 níže.

8.1 Při zasílání nebo zveřejňování Obsahu na YouTube udělujete:

 

A. společnosti YouTube celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou a převoditelnou licenci (s právem poskytnout sublicenci) k použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření odvozených děl, zobrazování a předvádění takového Obsahu v souvislosti s poskytováním Služby a jinak v souvislosti s poskytováním Služby a obchodní činností společnosti YouTube, zejména k propagaci a redistribuci části nebo celé Služby (a z ní odvozených děl) v jakýchkoliv mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoliv mediálních kanálů;

Z výše uvedených bodů podmínek YouTube dohromady vyplývá totéž co v případě Twitteru, včetně případných právních následků. Pasáž o komerčním použití je opět zvýrazněna tučně.

Instagram

V sekci „Rights“ podmínek Instagramu se píše následující:

1. Instagram does not claim ownership of any Content that you post on or through the Service. Instead, you hereby grant to Instagram a non-exclusive, fully paid and royalty-free, transferable, sub-licensable, worldwide license to use the Content that you post on or through the Service, subject to the Service's Privacy Policy, available here http://instagram.com/legal/privacy/, including but not limited to sections 3 ("Sharing of Your Information"), 4 ("How We Store Your Information"), and 5 ("Your Choices About Your Information"). You can choose who can view your Content and activities, including your photos, as described in the Privacy Policy.

2. Some of the Service is supported by advertising revenue and may display advertisements and promotions, and you hereby agree that Instagram may place such advertising and promotions on the Service or on, about, or in conjunction with your Content. The manner, mode and extent of such advertising and promotions are subject to change without specific notice to you.

4. You represent and warrant that: (i) you own the Content posted by you on or through the Service or otherwise have the right to grant the rights and licenses set forth in these Terms of Use; (ii) the posting and use of your Content on or through the Service does not violate, misappropriate or infringe on the rights of any third party, including, without limitation, privacy rights, publicity rights, copyrights, trademark and/or other intellectual property rights; (iii) you agree to pay for all royalties, fees, and any other monies owed by reason of Content you post on or through the Service; and (iv) you have the legal right and capacity to enter into these Terms of Use in your jurisdiction.

Česká verze podmínek není k dispozici, ale píše se zde opět v podstatě totéž, co v předchozích případech. Pasáž o komerčním použití je opět zvýrazněna tučně. Navíc se v bodě 4.(iii) zavazujete uhradit veškeré licenční poplatky a pohledávky vzniklé kvůli nahrání vašich fotek.

Stream.cz

4.10 Uživatel přebírá záruky a odpovědnost za obsah AVD, zejména prohlašuje, že obsah AVD neporušuje obecně závazné právní předpisy, zejména zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a ustanovení zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, o ochraně osobnosti a dobré pověsti právnické osoby. Uživatel se zavazuje, že obsahem AVD nebudou dotčena žádná práva třetích osob, a že AVD bude bez jakýchkoli právních vad a právních nároků třetích osob.

5.2 Provozovatel si vyhrazuje právo do jednotlivých AVD umístit audiovizuální obchodní sdělení.

I podmínky Stream.cz jsou podobné jako v předchozích případech, pouze se tu výslovně nepíše o hrazení případných pohledávek. Pasáž o komerčním použití je opět zvýrazněna tučně.

Wikipedie

Narozdíl od výše uvedených služeb je Wikipedie nekomerčním projektem, takže případná změna zákona se jí přímo nedotkne. Jenže komunita správců a přispěvatelů se řídí chvályhodným principem maximální svobody čtenářů veškerý obsah dále upravovat a používat bez ohledu na účel. V bodu 7 podmínek Wikipedie tedy pro veškerý obsah vyžaduje i licenci ke komerčnímu použití pro třetí osoby. Fotky evropských budov tedy na Wikipedii nebudou porušovat zákon, ale budou porušovat principy a vnitřní předpisy samotné Wikipedie. Proto je správci budou muset smazat.

Google Street View

A teď jeden exemplární případ, jak je celý spor kolem svobody panoramatu zbytečný, nesmyslný a absurdní. Google Street View je jednoznačně plně komerční služba, která obsahuje záběry stovek tisíc budov z Belgie, Francie, Itálie a Řecka, které kopírovacímu monopolu na fotky podléhají už teď. Všechny tyto záběry navíc pořídil a zveřejnil přímo provozovatel služby, takže nejde o uživatelský obsah a Google za něj nese plnou právní zodpovědnost. Architekti z Belgie, Francie, Itálie a Řecka tedy před sebou mají obrovský terč, ze kterého můžou vysoudit pěknou hromadu peněz.

Kolem Google Street View bylo v minulosti po celém světě několik soudních tahanic ohledně ochrany soukromí. Ale slyšeli jste někdy, že by Google žaloval nějaký architekt kvůli porušení kopírovacího monopolu na fotky domu? Já tedy zatím ne. Zdůrazňuji „zatím“, protože se třeba brzy dočkáme.

Tahle služba ale ve Francii a Itálii funguje už 7 let a to je dost dlouhá doba, aby někdo zkusil vysoudit snadný balík peněz. Protože se to ještě nestalo, vyplývá z toho pro mě jediný závěr: Kopírovací monopol pro architekty na fotky budov je tak absurdní, že drtivou většinu belgických, francouzských, italských a řeckých architektů vůbec nenapadlo, že by něco takového vůbec mohli mít.

Shrnutí

Komerční sociální sítě od uživatelů musejí vyžadovat komerční licence k veškerému obsahu, protože jinak ho samy nemohou dále zpřístupňovat. Na komerční sociální síti jsou všechny vaše fotky komerční. Sice vám nejspíš nehrozí žádný soud ani trest, ale zcela určitě vám hrozí zablokování účtu a vymazání fotek. Pamatujte, že pokud za službu nic neplatíte, tak nejste zákazník, ale zboží k prodeji. Pokud teď zvažujete, jestli takové služby dál používat, je to určitě dobře, ale nezapomeňte kvůli tomu na svobodu panoramatu. Evropský parlament bude o finální podobě zprávy o kopírovacím monopolu hlasovat už 9. července.

A malá perlička na závěr: Evropská komise na svém webu nemá fotku vlastního sídla právě kvůli chybějící svobodě panoramatu v Belgii.

Edit 24.6. 13:00, opravili jsme nepřesnost, pan Svoboda nebyl autorem pozměňovacího návrhu, který navrhuje zrušení svobody panoramatu, pouze pro něj hlasoval.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Martin Doucha

Štítky: #copyright #evropský parlament #panorama

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.