Svět

Evropská Komise není schopna splnit slib Jednotného Digitálního Trhu

10. 05. 2015
Sdílet na Facebooku Tweet

Julia Reda, europoslankyně za Pirátskou stranu a místopředsedkyně frakce Zelení/EFA v Evropském parlamentu, vyjádřila vážné obavy ohledně strategie jednotného digitálního trhu, kterou dnes prezentovala Evropská Komise.

Nedostupný obsah

Pouhé zavedení 'roamingu pro Netflix' neřeší diskriminaci geoblockingem. Na internetu dnes lidé často narážejí na překážku 'toto video není ve vaší zemi dostupné'. Přitom se ve většině případů snaží dostat k dílům, která nejsou určena k přímému prodeji, ale jsou financována prostřednictvím reklamy nebo z veřejných zdrojů. Jelikož se předložená strategie zabývá především 'legálně nabytým/zakoupeným obsahem', zůstane toto i nadále obtíží v životě Evropanů. To, že Komise opomenula zahrnout veřejnoprávní vydavatele ve svých plánech, poškozuje zejména jazykové minority, kterým je často bráněno přistupovat ke kulturnímu obsahu bez ohledu na hranice. U hmotných produktů by toto bylo naprosto nemyslitelné. Uměle obnovovat národní hranice na společném trhu a na médiu bez hranic je neobhajitelné. S webem bez bariér a diskriminace nesmíme dělat kompromisy!“

Je ostuda, že předložená strategie nedosahuje naprosto žádné významné harmonizace autorského práva. Komisař Ansip selhal při plnění zadání předsedy Junckera 'strhnout národní sila autorského práva' vyhýbajíc se řešení jakýchkoliv dílčích problémů, zejména fragmentace 28 různých legislativ s rozličnými katalogy různě interpretovaných výjimek a omezení. Těchto 28 legislativ bude nadále bránit přeshraniční kulturní výměně v Evropě. Každodenní online aktivity lidí budou i nadále zahaleny právní nejistotou - od sdílení svých vlastních fotografií veřejných památek po moderní umělecké techniky jako audiovizuální citace.

V této oblasti Komise přehlíží hlas velké většiny respondentů vyjádřený při konzultaci k autorskému právu, kterou právě Komise zadala v minulém roce. Zároveň naprosto fatálně odmítá pomoci knihovnám a archivům, které žádají reformu, aby mohly plnit svůj účel i v informačním věku. Komise odmítá vyslyšet Evropské startupy, pro které je právní fragmentace překážkou růstu a konkurenceschopnosti americkým internetovým gigantům. Strategie není schopna zajistit Evropskou úroveň ochrany autorů před nevýhodnými smlouvami či zajistit přístup ke kultuře pro zdravotně postižené uživatele.

Junckerova Komise pokračuje v silných řečech proti zahraničním online službám a ve Strategii oznamuje detailní rozbor jejich praktik. Jakkoliv je snaha o zdravou soutěž na Internetu chvályhodná, zavedení povinnosti péče pro zprostředkovatele, jak zvažuje Komise, může v důsledku zabetonovat dominanci velkých hráčů. Podle dokumentů Komise, které jsem měla možnost vidět, zahrnují tyto plány povinnosti péče mj. povinnost internetových platforem aktivně hledat nezákonné informace v uživatelském obsahu. Toto by jen posílilo bezdůvodné plošné sledování, předalo vymáhání práva soukromým subjektům a omezilo konkurenci zavedením velkých překážek pro vstup na zprostředkovatelský trh.

„Nakonec, nedávné výroky Komisaře Oettingera bránícího geoblocking - novinář, obhajující jeho nesmyslnost, byl dokonce označen za 'Taliban' - silně zpochybnují tvrzení o konsensu. Toto představuje kritický okamžik pro Junckerovu strukturu Komise: Může místopředseda zaručit, že má Komise na jednotný digitální trh jednotný názor?

Pro více informací: Christopher Clay, asistent europoslankyně Julie Redy, christopher.clay@ep.europa.eu

Celá prezentovaná strategie k dispozici zde

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Julia Reda, přeložili: Alexandr Mansurov, Mikuláš Peksa, Vojtěch Pikal, Martin Švadlenka

Štítky: #copyright #EU #Julia Reda

Související články

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.