Kauzy

Stopli jsme obří IT zakázku na Praze 10. Co přijde dál?

17. 04. 2015 | 1 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Jupí hej, jupí jou, to tu ještě nebylo! Díky obrovské pomoci pirátských ajťáků jsme na Praze 10 jako opoziční zastupitelé koalice Vlasta vyargumentovali nutnost stopnutí obří IT zakázky. Jednalo se o outsourcing bratru za 150 milionů. Velikou neznámou ovšem je, jestli se podaří nalézet dobré řešení pro naši obec, nebo se po tomto drobném vykolejení vše vrátí do starých penězovodů. 

vlasta10.jpg

Co březnovému zasedání zastupitelstva předcházelo

V roce 2010 náš úřad z vlastního IT oddělení přešel na outsourcing. Obří zakázku tehdy od vládnoucí ODS dostala Telefónica O2 a dostávala na servis pro úřad o 350–400 lidech zhruba 2.3 milionu Kč měsíčně bez DPH. V částce byl především pronájem a správa techniky, softwaru a call centra, které fungovalo 24/7 (sic!). V roce 2014 si ÚMČ Praha 10 zadal zpracování analýzy, která měla vyhodnotit úspěšnost tohoto externího zajišťování IT služeb.

Nechvalně známá firma Padcom za 600 tisíc Kč předložila „analýzu“ (její kvalitu můžete posoudit sami) tvrdící, že outsourcing by sice vyšel na 150 milionů Kč na šest let a návrat k vlastním zaměstnancům na zhruba 145 milionů, ale vzhledem k vyšší kvalitě poskytovaných služeb je v zájmu obce pokračovat v obří zakázce.

Na základě čeho mělo zastupitelstvo o tak zásadní věci rozhodnout?

K předložené analýze byl vypracován i oponentní posudek od firmy Deloitte. Pozoruhodné je, jak se jeho autor vyjádřil k ceně navrhované v analýze předložené firmou Padcom: prostou větou “Konkrétní stanovenou výši nákladů alternativ Zhotovitel (tj. Deloitte) není schopen ověřit a plně vychází z hodnot uvedených v Analýze,” se zřekl jakékoli zodpovědnosti. Jedním dechem ale pokračoval: „Závěry analýzy vycházející z těchto vstupních hodnot jsou způsobilé pro rozhodování ÚMČ Praha 10.“ – Za co tedy dostal Deloitte zaplaceno? Pod co dal své jméno? Pod výsledky založené na vstupních datech, která neznal. Stejně, jako jsme je na základě předložených materiálů neznali ani my.

Malá odbočka: k rámcové smlouvě z let 2010–2014, na jejíž aplikaci se posudek vztahoval, jsme v podkladech pro zastupitelstvo nedostali přílohy (její nedílnou součást!) ani její prováděcí smlouvu. Neviděli jsme žádné výkazy, na jejichž základě se O2 platilo. A vůbec nic se v podkladech neříkalo o možnosti částečného outsourcingu. Zmíněná „analýza“ o ní ani neuvažovala.

Jak probíhalo březnové jednání

Navzdory podezřelým okolnostem té na poslední chvíli předložené zakázky se zdálo, že jednání zastupitelstva MČ Praha 10 dne 27.3. se nebude ničím vymykat. Nemělo předem stanovený termín (dozvěděli jsme se ho asi 10 dní předem), materiály jsme dostali taky jen týden předem, při zahájení se starostka Radmila „Lia“ Kleslová dopustila několika pochybení vůči jednacímu řádu, zkrátka klasika.

Když ale začala vystoupení občanů k 5. bodu, k IT, něco se začalo lámat. Zdálo se, že koalice sleduje argumenty přednášené veřejností přece jen o něco pozorněji než jindy. A pak jsme začali s argumentací my zastupitelé, tedy opoziční koalice Vlasta složená z občanů, KDU, LESa a Pirátů. V osmi lidech jsme vyložili procesní i věcné chyby předloženého materiálu (expertní pohled dodali hlavně Piráti). Rozebrali jsme cenu IT jinde (poloviční až třetinovou). Ukázali jsme, že to jde levněji a efektivněji. A upozornili jsme na možné trestně-právní důsledky.

Jednání bylo několikrát přerušeno, předsedové klubů vyjednávali, vládnoucí koalice nejspíš vůbec nečekala, že se hlasovací stroj může zaseknout. A po třech hodinách... neschváleno!

Jak je to možné?

Bylo úplně hmatatelně cítit, že se změnila situace mj. i tím, že všichni vědí, že díky podpoře mnoha štědrých dárců na Startovači koncem dubna vydáme informační noviny pro celou Desítku. Stopli jsme možný IT tunel v podobě outsourcingu za 150 milionů a máme nyní šanci zásadně změnit parametry zakázky a ušetřit obci zhruba sto milionů korun.

Co přijde dál?

Je to celé úspěch jen prozatímní. Od odložení chystaného plánu k reálnému zlepšení bude ještě dlouhá cesta. Čeká nás hledání rozumného řešení a zjišťování mnoha chybějících údajů. Bohužel není dobrým signálem, že oficiálně svolané jednání Finančního výboru, kde se IT mělo dle programu začít probírat a chystala se tam řada občanů i expertů, bylo hodinu a půl před konáním zrušeno v podstatě bez udání důvodu. 

„Praha 10 si jako šestá největší obec ČR zaslouží opravdu systémové a kvalitně zpracované ICT. Jsem připravený pomoci svými zkušenostmi při hledání optimálního řešení. Nepochybuji, že bude i výrazně levnější,“ dodává Ondřej Profant z magistrátní IT komise, který se celou věcí od začátku zabývá. Nám nezbývá než napjatě sledovat, zda a jak Desítka nabídnutou pomoc využije.

Zajímá vás to? Máte zkušenosti s outsourcingem IT? Chcete se zapojit? Pište na olga.richterova@pirati.cz či přijďte na naši desítkovou pirátskou schůzi - další bude už 20.4.

 

 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Olcha Richterová

Štítky: #IT #outsourcing IT #Praha 10

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.