Komentáře

Martin Šmída: Piráti nedopustí fanatický islamismus v ČR

29. 01. 2015 | 5 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

V současné době pozoruji stále se vyhrocující debaty o Islámu. Na jedné straně stojí tzv. sluníčkáři, na straně druhé jsou tu islamofobové a radikálové, kteří se netají svými "nahnědlými" názory. Osobně myslím, že eskalace násilí není řešení, že je vhodné hledat zlatou střední a liberální cestu. A jak si představuju takový pirátský přístup?

Islamizace

Nebudeme podporovat muslimské duchovní
Z programu Pirátů - rovnoprávnost: "Prosazujeme nezávislost státu na náboženství a podporujeme odluku církve od státu." Z podstaty listiny základních lidských práv má člověk svobodu víry a vyznání. Nikomu neupíráme jeho právo na víru, ale odmítáme právní ústupky či finanční dotace jednotlivým náboženstvím. Česká republika je sekulární stát a Piráti budou prosazovat, aby to tak zůstalo.

Nedopustíme uplatňování práva Šaría 
Kdyby se objevil nějaký extremistický vykladač práva Šaríja a chtěl třeba z důvodu nevěry kamenovat svou ženu, rozhodně nemůže být omluvou jiné vyznání či kultura. S takovým člověkem musí být naloženo stejně tvrdě jako s jakýmkoli jiným mužem, který se (např. v opilosti) dopustí domácího násilí či jiného násilí na ženách. V Česku platí české zákony a nelze aplikovat jiná rádoby zákonná pravidla. Ne víc, než třeba členové skautu. Právo Šaríja zkrátka nemá v českém právním řádu žádnou oporu.
V Česku není možné mít ve stejný moment více manželek, a to platí i pro muslimy. Na všechny stejný metr! V Česku neexistuje a nesmí existovat žádná povinnost, aby ženy musely chodit zahalené. Stejně tak nemůže existovat příkaz, aby ženy chodily odhalené. Oboje by Piráti považovali za těžký zásah do svobod člověka. V určitých případech platí pro oblékání konkrétní hygienické normy, a jako takové musí platit pro všechny stejně. 

Halal, košér a domácí zabijačka
Občas slýcháme, že se někde ve světe pokusí nějaká muslimská komunita prosadit, aby ze školních jídelen zmizelo vepřové maso. Také jste možná postřehli, že se EU pokouší zakázat klasické vesnické zabijačky. Piráti prosazují vzájemný respekt. Ať si Židé jedí své košér, muslimové svůj halal a Češi a Moraváci své podomácku zabité vepřové. Nikdo ať nikomu nic nevnucuje! Stále však platí všudypřítomnost hygienických norem. Pokud si budou občané většinově přát zákaz rituálního zabíjení zvířat, v přímé demokracii by měli mít možnost, jak toto prosadit.
Pirátská strana podporuje zavádění prvků přímé demokracie.

Stop náboženské nenávisti
Striktně odmítáme fyzické či verbální útoky náboženských skupin proti nevěřícím a ateistům. Stejně tak odmítáme útoky proti ostatním náboženským skupinám, a to jak vůči Židům, křesťanům či muslimům. Zde je potřeba připomenout, že v žádném případě nejsme pro omezení svobody slova. Hranice mezi ostrou satirou a cíleným rozpoutáváním nenávisti je sice někdy tenká, ale stále tam je. Rasový či náboženský extremismus musíme odmítnout. Eskalace vzájemné agrese vyhovuje právě fanatikům a extremistům z obou táborů.

Ubráníme naše hodnoty
Tato země si v historii prošla mnohými událostmi, kdy bylo kvůli náboženství prolito mnoho krve a slz. Namátkou vzpomeňme na čarodějnické procesy v době temna, systematickou likvidaci Židů za druhé světové války či perzekuci křesťanských duchovních za doby komunistické totality. Nyní se nejen nám, ale celému evropskému prostoru podařilo dojít k relativnímu míru, soužití různých kultur a vysoké úrovni lidských práv. Naše hodnoty jsou svoboda a tolerance. Extremisté mají cíle opačné a čas od času na tyto naše hodnoty zaútočí, jako třeba poslední útok na svobodu slova v Paříži. Záleží jen na nás, jestli se necháme strhnout do spirály agrese, nebo budeme vytrvale dávat najevo, že pro extremismus tu není místo. A to platí jak pro radikální islamisty, tak pro radikální nacionalisty a neonacisty.

Kdo je ochoten vzdát se svých svobod ve jménu zdánlivého bezpečí, přijde nakonec o oboje.
Přicházíme do doby informační a komunikační. Z celého světa přicházejí znepokojivé zprávy o násilí separatistů či náboženských fanatiků. Neřešme teď příčiny destabilizace islámského světa, řešme, jak se k tomu teď máme postavit my sami.
Je pochopitelné a přirozené, že lidé mají strach z neznámého a odlišného. 
Pravděpodobně budou vždycky existovat nějací náboženští radikálové, různí vykladači písma nebo naopak xenofobové či laciní političní populisté.
Asi taky budou vždycky existovat ortodoxní Židé, křesťané či muslimové, kteří budou věřit, že muž má vyšší postavení než žena, nebo že zrovna jeho náboženství je nadřazeno ostatním. Také tu však vždy bude liberalismus, který je v přímém rozporu s těmito zpátečnickými tendencemi náboženských radikálů a hájí svobodu člověka bez ohledu na pohlaví, rasu či vyznání. 

Já věřím, že se radikální islamizaci nejlépe ubráníme právě podporou liberálních a pirátských myšlenek. V kombinaci se svobodným internetem, svobodou slova a takřka neomezenými možnostmi přístupu k informacím a vzájemné komunikaci můžeme společně čelit fanatismu ve světě a nenechat si ho přerůst přes hlavu. 
Pirátské strany liberální jistě jsou. Navíc jsou otevřené, komunikující a jsou takřka všude na světě. To je základ, na kterém se dá stavět. Jsou pro mě tím zlatým středem a v tomhle ohledu se na ně rád spolehnu. Autor je předsedou krajského sdružení Pirátů v Olomouckém kraji

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Martin Punkie Šmída

Štítky: #islamizace #liberalismus

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.