Komentáře

Děti do dětských skupin bez podmínek

04. 06. 2014 | 6 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Mária Vašíčková, členka Pirátů, se připojuje ke snaze Ligy lidských práv a sdružení ROZALIO změnit návrh zákona o dětských skupinách, který z nich v tuto chvíli vylučuje děti s individuálním očkovacím plánem. Posílá v této věci poslancům otevřený dopis.

Otevřený dopis reprezentuje soukromé stanovisko členky strany. Oficiální stanovisko Pirátské strany k očkování naleznete zde: https://wiki.pirati.cz/program/zdravotnictvi/ockovani

Dětské skupiny

Vážený pane poslanče,

nejsem zatím občan ČR, ale narodila jsem se v Československu a trvale žiju v této zemi už přes patnáct let. Přivedla jsem na svět pro tuto společnost dvě malé občanky a má žádost je v jejich zájmu. Jsem po mateřské, a v tuto chvíli řeším možnost pracovního uplatnění, které závisí na zajištění mých dětí. Proto mne potěšila zpráva, že bude projednáván Zákon o dětské skupině.

Avšak vládní návrh zákona, který by mohl rodinám pomoci skloubit rodinný a pracovní život, počítá s dostupností služby pouze pro kompletně očkované děti. Vynucování povinného očkování dítěte jako podmínka jeho začlenění do kolektivu dosud nebylo medicínsky řádně odůvodněno. Komu taková opatření vlastně mají chránit zdraví? Považuji také za v celku kontraproduktivní, aby existoval zákon, který umožňuje sankcionování samotného dítěte na jeho vlastních právech, aniž by takový stav někdo odůvodnil skutečně naléhavou medicínskou potřebou.

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), kterou ČR ratifikovala 1. 10. 2001, praví: „Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotyčná osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.“ V České republice je vynucováním povinného očkování tato mezinárodní Úmluva soustavně porušována.

Zákon na ochranu veřejného zdraví by měl prosazovat dobrovolné plošné očkování, které respektuje svobodu, individualitu a životní podmínky každého jednotlivce a podporovat rodiče, kteří chtějí o svých dětech samostatně rozhodovat a cítí se zodpovědní za jejich zdraví. Dnes se významně mění poměr mezi přínosy a riziky očkování. Jako rodič se tak dostávám do konfliktu se svým svědomím. Jsem zákonem nucena, abych své zdravé dítě vakcinací vystavila potenciálně fatálním komplikacím i v případě, že jsem se na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí rozhodla o zdraví svých dětí pečovat volbou individuálního očkovacího plánu.

I mé děti jsou diskriminovány zákazem vstupu nejenom do mateřské školky, týká se to všech spolkových aktivit a chystá se způsob, jak jim zakázat vstup také do alternativní právní formy - dětské skupiny.

Věřím, že v této zemi budou platit právní normy, ke kterým se Česká republika přihlásila podpisem Úmluvy o lidských právech a biomedicíně – tj. že žádnému člověku není možno zasahovat do jeho organismu bez jeho výslovného souhlasu (či souhlasu jeho zákonného zástupce).

Využívám tak svého hlasu jakožto rodič občanů České republiky, o jejichž zdraví a práva se zde jedná, k podpoře návrhu, který předkládají společně Liga lidských práv a Rozálio. Ano, očkujme, ale tak, abychom předcházeli pochybnostem o užitečnosti tohoto úkonu. Dovolte občanům, aby se mohli s důvěrou rozhodovat pro to, co společnost považuje za potřebné. Hlasujte, prosím, pro toto znění při nejbližším druhém čtení Zákona o dětských skupinách. Hlasujte pro to, aby všechny děti, které se běžně potkávají na ulici a hrají si společně v parcích veřejného prostoru, mohly tak činit také v organizovaných skupinách. Vyzvěte prosím také své kolegy poslance, aby se přidali k hlasům, které si přejí možnost volby.

Děkuji za Váš čas, který jste věnoval čtení tohoto otevřeného dopisu. Pevně věřím, že i důvěra neobčana ve Váš zájem chránit lidská práva je pro Vás důležitá.

Návrh kompromisní novely zákona, která dává pravomoc rozhodnout o tom, zda a jak mají být děti v dětské skupině očkované poskytovateli skupiny. Novelu připravila Liga lidských práv a sdružení ROZALIO: http://llp.cz/wp-content/uploads/Detske_skupiny_ockovani-navrh_zmeny_zakona.pdf

Mária Vašíčková, Čejkovice

maria.vasickova@pirati.cz

Edit: 4. června v 15:46 byl na žádost autorky změněn titulek. Původní titulek zběl: "Poslanci, nepodmiňujte účast na dětských skupinách očkováním"

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Mária Vašíčková

Štítky: #dětské skupiny #občanská práva #očkování #zdravotnictví

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.