Komentáře

Známe celý příběh Autora Hitlera: Mezinárodní kontrola nebezpečných informací

24. 10. 2010
Sdílet na Facebooku Tweet

Před měsícem Pirátské noviny informovaly o kauze autorských práv Adolfa Hitlera. Pirátské noviny díky svobodnému přístupu k informacím získaly rozsudek soudu.

hitc

Celý případ je přitom kuriózní tím, že podle oficiální verze v něm nejde vůbec o obsah knihy Mein Kampf. K této verzi se přiklonila dokonce i některá média.

Bavorský stát se rozhodl ochránit majetková práva Autora Hitlera, která po válce Němci zkonfiskovali. Autorská práva Adolfa Hitlera Bavorský stát používá za úplně opačným cílem, než ke kterému byla zavedena a kterému je používají autoři. Autorská práva Adolfa Hitlera totiž Německo znárodnilo zvláštním zákonem, aby je mohlo pod rouškou ochrany autora využívat k zamezení vydávání nacistických spisků v ostatních státech.

Šíření nenávisti, nactiutrhání atd. záleží na úpravě národního práva a na tom, jak se místní právo vypořádá zároveň se svobodou slova. Každý stát má jinou úpravu a knihy zakázané v jednom státě můžou být ve druhém na pultech. Bernská úmluva naproti tomu platí pro téměř všechny státy, takže v oblasti kopírování autorských děl je úprava všude stejná a poměrně přísná.  Bavorsko ji využilo, aby donutilo státy celého světa respektovat práva Autora Hitlera.

Jak se konfiskuje dílo Autora Hitlera?

Německo přijalo na základě výsledku války zákon k osvobození od nacionálního socialismu a militarismu, který zřídil funkci ministra pro politické osvobození (hlava druhá zákona). 
 

Článek 37. Pokud dotyčný zemřel, může být provedeno na pokyn ministra pro politické osvobození řízení k úplnému nebo částečnému zabavení pozůstalosti ležící na území země bez ohledu na zákonnou dědickou posloupnost nebo poslední pořízení. Pokyn k tomuto řízení lze vydat jen v případě, že se dotyčný považuje za hlavního viníka nebo pomahače po rozumu tohoto zákona. (Poznámka redakce: Podle čl. 4 zákona zahrnovala kategorie pomahačů aktivisty, militaristy a požitkáře. Adolf Hitler patřil mezi hlavní viníky podle zákona.)

Podle čl. 37 zákona k osvobození od nacionální socialismu a militarismu ze dne 5. 3. 1946 platného na území Německa (viz box nalevo), pokud je daná osoba po smrti, může být bez ohledu na zákonnou dědickou posloupnost nebo poslední vůli na příkaz ministra pro politické osvobození provedeno řízení ke kompletní nebo částečné konfiskaci pozůstalosti nacházející se na území státu.

Dle rozhodnutí Rozhodčí komory Mnichov ze dne 15.10.1948 byla konfiskována v celém rozsahu pozůstalost Adolfa Hitlera v Bavorsku, který zemřel dne 29.4.1945. Podle Listiny o převodu č. 86 ze dne 26.1.1965 Okresním finančním ředitelstvím Mnichov byla pozůstalost po Adolfu Hitlerovi převedena do vlastnictví Svobodného státu Bavorsko. Dle přílohy k tomuto rozhodnutí byla takto převedena autorská práva ke knize Adolfa Hitlera Mein Kampf a dále autorská práva k dalším případným knihám, projevům, rozhovorům, písemným vyjádřením a manuskriptům.

Čeká nás v roce 2015 návrat nacismu?

Co si počnou Němci v roce 2015, kdy autorská práva Adolfa Hitlera vyprší? Měli by se mezinárodní boom nacistických publikací připravit pečlivěji, než je odvolání se na Bernskou úmluvu nebo další prodloužení doby trvání kopírovacího monopolu.

Dokud bude Mein Kampf pokoutně prodávaným zbožím, nebudou moci být vyvráceny a zavrženy jeho myšlenky. Děti ve školách se nenaučí rozpoznávat manipulace, které text používá. Možná by pak lidé poznali, že mediální kostru netvoří události a fakta, ale emoce a manipulace.

Celý rozsudek čtěte zde.

 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: jmi

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.