Archiv

Evropský soud rozhodl, že výpalné je nelegální: OSA hrozí bankrot

23. 10. 2010
Sdílet na Facebooku Tweet

Podle Soudního dvora Evropské unie, který má poslední slovo ve věcech právního řádu Evropské unie, není vybírání výpalného od firem slučitelné s evropským právem. OSA teď bude muset vrátit, co nezákonně vybrala.

osavlikvidaci

Evropský soudní dvůr rozhodl, že paušální vybírání poplatků ze všech harddisků, pamětí, disků a přehrávačů, odporuje evropskému právu. Podle stejného systému vybírá poplatky z datových médií i česká OSA. Španělský výběrčí poplatků SGAE, který u soudu poplatky obhajoval, tak bude muset přestat vybírat od firem a v případech, kdy nelze očekávat, že datová média zasahují do kopírovacího monopolu.

Proti SGAE stála v případě před Evropským soudem společnost Padawan, která vyrábí CD, DVD a MP3 přehrávače. SGAE po ní vymáhala poplatky za léta 2002 až 2004, což Padawan odmítla s tím, že výběr poplatků bez ohledu na účel, pro který byly zavedeny (soukromé užití a jiné pracovní nebo obchodní aktivity) odporuje evropské směrnici 2001/29. Soud první instance nároku vyhověl a přikázal společnosti Padawan zaplatit 17 000 Euro.

Odvolací soud položil Evropskému soudu předběžnou otázku, zda musí výběr poplatků za média označený jako „spravedlivá odměna“ brát v úvahu účel, ke kterému se média používají. Soud rozhodl, že poplatky musí být nastaveny tak, aby nahradily škodu způsobenou majiteli kopírovacího monopolu. Pokud v případě firem žádná škoda způsobena není, vyžaduje „spravedlivá odměna“ podle evropského práva, aby systém náhradních odměn žádný poplatek nevybíral.

Soud konstatoval, že poplatky organizacím jako OSA jsou v konečném důsledku přeneseny na zákazníka a že už pouhá možnost kopírovat stačí k tomu, aby stát zavedl povinnost poplatek zaplatit. Tento poplatek však musí být koncipován tak, aby pokrýval zisk, který ušel držitelům kopírovacího monopolu z důvodu soukromého kopírování. Proto soud deklaroval, že vybírání poplatku za vybavení, přístroje a nosiče pro digitální kopírování, jež nebyly poskytnuty soukromým uživatelům a jsou zjevně vyhrazeny k jiným účelům než pro pořizování rozmnoženin k soukromému užití, není se směrnicí 2001/29 slučitelné.

Paradoxně se přitom opakuje situace, ve které soud rozhodl, že tzv. hotelová výjimka v českém kopírovacím zákoně, která stanovila horní mez poplatku za televizi na hotelovém pokoji, porušuje právo Evropské unie. Na základě tohoto rozhodnutí museli hoteliéři doplatit zpětně poplatky za televize, které výběrčím kvůli výjimce nezaplatili. To je stálo stovky tisíc korun.

Rozhodnutí soudu má takové následky, že pokud stát nepromítl směrnici do svého právního řádu (jako v případě hotelové výjimky a zákazu výpalného pro firmy), ustanovení směrnice získalo přímý účinek. Pokud peníze nevrátí OSA, která se bezdůvodně obohatila, bude je muset zaplatit Česká republika, která implementovala systém výpalného nezákonným způsobem.

Dá se očekávat, že se budou výrobci a dovozci CD, DVD, hard-disků apod., které nebyly určeny pro soukromé kopírování, ale například pro firemní použití, domáhat vrácení zaplacených poplatků. Tyto částky mohou dosáhnout za poslední tři roky (kdy se bezdůvodné obohacení nepromlčelo) stovek miliónů korun, které by musela OSA jako hlavní výběrčí poplatků vrátit firmám. Firmy by měly tyto svoje nároky uplatnit co nejdříve, aby se nepromlčely.

 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: red

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.